مرور برچسب

زندگی مشترک

چطور مانند روزهای اول ازدواج عاشق و داغ بمانیم؟

چطور مانند روزهای اول ازدواج عاشق و داغ بمانیم؟ تقریبا همه زوج ها از تکراری و سرد شدن زندگی مشترک بعد از مدت 3 ماه تا یکسال یا بیشتر خبر می دهند، این سرد شدن به امری عادی در زندگی زوج ها تبدیل شده اما می توان حرارت و عاشقی روزهای اول را…