مرور برچسب

زایمان طبیعی

فیلم زایمان طبیعی زن در داخل خودرو در حال حرکت

فیلم خفن زایمان زن در داخل خودرو در حال حرکت نوبتی هم که باشه میرسه به فیلم زایمان طبیعی ،  در این فیلم زنی مادم جیغ میکشه در حالیکه همسرش در حال رانندگی به سمت بیمارستان هست اما بچه مهلت نمیده و همونجا داخل ماشین به دنیا میاد و زایمان…