مرور برچسب

رقص مایکل جکسون

مایکل جکسون چطور اسطوره رقص تاریخ شد؟

مایکل جکسون چطور اسطوره رقص تاریخ شد؟ مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ و اسطوره رقص تاریخ است، زندگی او همواره مورد توجه مردم بود ، هنر مایکل جکسون تا امروز همه را به تحسین وا می دارد. امروز نگاهی داریم به سبک رقص این خواننده مشهور آمریکایی.…