مرور برچسب

جورجینا رودریگز

اینستاگردی با کریس رونالدو و جورجینا رودریگز

اینستاگردی با کریس رونالدو و جورجینا رودریگز نگاهی داریم به صفحه اینستاگرام کریس رونالدو مرد شماره 7 کهکشانی ها که در صفحه اش از مسابقه های فوتبال و دوستان فوتبالی اش تا جورجینا رودریگز و دوقلوهایش عکس به اشتراک می گذارد. رونالدو در حال…