مرور برچسب

جذاب بودن

چطور مثل آهنربا همه را به خودمان جذب کنیم و کاریزماتیک باشیم؟

چطور مثل آهنربا همه را به خودمان جذب کنیم و کاریزماتیک باشیم؟ همه ما افرادی را سراغ داریم که هر جا حاضر می شوند همه توجه ها را به سمت خودشان جلب می کنند. به نظر شما این افراد چه چیزی در خودشان دارند که اینچنین جذاب و خواستنی هستند؟ ما در…