مرور برچسب

تجاوز

همخوابی این دختر با شوهر دوستش منجر به بارداری شد

همخوابی این دختر با شوهر دوستش منجر به بارداری شد دختری که با شوهر دوست صمیمی اش رابطه جنسی داشت در آخر باردار شد و همه ماجرای پنهانی رابطه اش با این مرد را لو داد. رابطه پنهانی که با ریختن منی داخل واژن این دختر به بارداری ختم شده بود. …