مرور برچسب

با کلاس بودن

چگونه با کلاس و جذاب باشیم؟

چگونه با کلاس و جذاب باشیم؟ در عصری زندگی می کنیم که ویژه گی های ظاهری و رفتاری مان نقش بسزایی در روابط مان دارد. خیلی از ما دوست داریم با کلاس و متین باشیم، متشخصانه رفتار کنیم، و از دیدگاه اطرافیان و جامعه مورد تایید قرار بگیریم. گاهی…