مرور برچسب

اما واتسون

همراه با اما واتسون Emma Watson ستاره دوست داشتنی

همراه با اما واتسون Emma Watson ستاره دوست داشتنی کمتر کسی هست که اما واتسون رو دوست نداشته باشه ، بازیگری که دوست داشت مدل بشه اما وارد وادی بازیگری شد اونم با چه فیلمی! هری پاتر ! همه فکر میکردن که اما واتسون همون اوایل با دنیل رادکلیف…