مرور برچسب

ادل adele

بهترین و فریبنده ترین عکس های ادل adele تا امروز

بهترین و فریبنده ترین عکس های ادل adele تا امروز مجله elle با عکس ادل در صفحه اصلی خود نوشت: ستاره ها به خاطر حضور ادل adele به زمین فرو می نشینند. اگر بحث خواننده های بزرگ زن به میان بیاید دو گزینه داریم: مرحوم هایده و خانوم ادل، ستاره…