مرور برچسب

آیدا ماهیانی

همراه با آیدا ماهیانی بازیگر و مدل محبوب ایرانی

همراه با آیدا ماهیانی بازیگر و مدل محبوب ایرانی آیدا ماهیانی بازیگر و مدل جوان ایرانی اســت، او کم حاشیه ، مهربان و خوش اســتایل اســت و همین امر باعث شده تا او هرجایی باشد مورد توجه قرار گیرد. یکی از مدلهای معروف ایرانی به خاطر قد و…