مرور رده

تعبیر خواب

تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران

تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران اگر در خواب ببینید که دیگران دچار تصادف شده اند و جانشان را از دست داده اند باید بدانید که تعابیر مختلفی برای آن از معبران مشهور نقل شده اســت. اگر خواب دیدید خودتان تصادف کرده اید اگر کسی در…

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن به طور کلی تعبیر خواب دیدن قبرستان این اســـت کـــه شما در زندگی تان با افراد درستی نشست و برخاســـت ندارید و باید از آن ها جدا شوید. در ادامه همه انواع تعبیر خواب های قبرستان را به شما خواهیم…

تعبیر خواب خون از دهان | خون بالا اوردن

تعبیر خواب خون از دهان | خون بالا اوردن اگر خواب دیده اید که از دهانتان خون آمده یا خون بالا می آورید باید بدانید که در حالت کلی یعنی از دست دادن مال و اموال و زیان خسارت. تعبیر خواب خون بالا آوردن: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای…

تعبیر خواب مسافرت رفتن با خانواده | دوستان

تعبیر خواب مسافرت رفتن با خانواده | دوستان شاید خیلی اوقات خواب ببینید کــه با خانواده یا دوستان به سفر رفته اید ، با هواپیما ، قطار یا ماشین شخصی ، به خارج یا داخل ایران ، در حالت کلی سفر تعبیر حال نیکو و خوشبختی دارد.این امکان وجود…

تعبیر خواب عمارت و کاخ مجلل | عمارت بزرگ قدیمی

تعبیر خواب عمارت و کاخ مجلل | عمارت بزرگ قدیمی خواب دیدن عمارت و ساختمان های بزرگ در حالت کلی به معنای رزق و روزی و کامرانی است ، در ادامه تمامی حالت های خواب دیدن کاخ و عمارت های مجلل را به شما خواهیم گفت. اگر کسی در خواب ساختمانی نوساز…

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان بیابان و صحرا به معنای تنهایی اســـت ، این خواب ممکن اســـت حالت های زیادی داشته باشد ، مانند گم شدن در بیابان ، رانندگی در بیابان ، دیدن مرده در بیابان و . . . کــه به طور کامل تعابیر آن…

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود

تعبیر خواب جاده | جاده سرسبز ، کوهستانی ، گل آلود اگــر خواب دیدید که در جاده هستید ، رانندگی می کنید یا در حال راه رفتن هستید ، باید بدانید که در حالت کلی جاده به معنی سرنوشت اســـت اما خواب حالات مختلفی دارد که در ادامه به طور مفصل به…

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین اگـــر در خواب دیدید کـــه کسی به شما پول داد یا پول زیادی پیدا کردید کـــه تعبیر واحدی ندارد و کاملا بستگی دارد کـــه شما در چه حالتی خواب پول دیده باشید کـــه در ادامه به طور کامل به آن می…

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی بسیاری از معبران رودخانه را به احساسات تعبیر کرده اند ، حالات بسیار مختلفی برای خواب رودخانه وجود دارد کــه مشهورترین آن ها رودخانه خروشان ، رودخانه پر از ماهی ، رد شدن و آب خوردن…

تعبیر خواب فریاد کشیدن خود | جیغ کشیدن و داد زدن

تعبیر خواب فریاد کشیدن خود | جیغ کشیدن و داد زدن خواب فریاد کشیدن بسیار رایج و پرتکرار است ، تعابیر مختلفی برای آن نقل شده از معبران غربی و اسلامی که در ادامه به طور کامل به شما خواهیم گفت. تعبیر خواب فریاد امام جعفر صادق…

تعبیر خواب فلج شدن بدن | ناتوانی در راه رفتن و حرکت

تعبیر خواب فلج شدن بدن | ناتوانی در راه رفتن و حرکت اگر خواب دیدید کــه کل بدنتان قادر به حرکت نیست باید بدانید کــه این خواب را بسیاری از افراد می بینند و برای آن تعابیر زیادی نقل شده کــه ما در این مطلب تمامی آن ها را برایتان نقل می…

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده تعبیر خواب کلید حالات مختلفی ممکن اســـت داشته باشد ، در ادامه به شما تعبیر تمامي آن ها را از معبران اسلامي و غربی خواهیم گفت. تعبیر خواب کلید به طور کلی بطور…

تعبیر خواب شهربازی | ترن هوایی | سرسره | چرخ و فلک

تعبیر خواب شهربازی | ترن هوایی | سرسره | چرخ و فلک | شهربازی شلوغ بودن در شهربازی یک خواب رایج است ، ممکن است شما در شهربازی شلوغی باشید در حال راه رفتن یا سوار بر یکی از وسایل آن مانند چرخ و فلک ، ترن یا سرسره آبی. در کتاب فرهنگ…

تعبیر خواب قفل | بستن قفل | قفل و زنجیر | بستن در

تعبیر خواب قفل | بستن قفل | قفل و زنجیر | بستن در تقریبا تمامی معبران قفل را به اعتماد تعبیر می کنند ، به هر حال ما در این مطلب تمامی انواع خواب قفل را به همراه تعبیر خاص شان برایتان آورده ایم. معمولاً درب خانه ای را قفل می‌کنیم که صاحب…

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟ رقص در خواب به معنی خوشی و رهایی از سختی ها اســت کــه بسیاری از معبرین آن راخوب نمي دانند و برخی از تعبیری معمولی برای رقص دارند کــه در ادامه نظر تمامي آن ها را مي خوانیم. به تعبیر معبرین…

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره خانم ها اگر خواب دیدید که مشغول آرایش کردن صورت و یا موهایتان هستید باید بدانید که حتما این خواب تعبیری دارد.آرایش کردن برای زنان امری طبیعی اســت و دیدن آن برای مردان در خواب نشانه رسوایی…

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین گرفتن چیزی از مرده به خصوص پول یکی از رایج ترین خواب ها اســت ، مثلا خواب می بینیم که یکی از بستگان یا آشنایان که فوت شده در خواب به ما پول طلا یا انگشتر می دهد که تعبیر ان را در ادامه…

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس

تعبیر خواب قصد رفتن به کربلا | مشهد | زیارت امامزاده ناشناس شاید شما هم خواب دیده باشید کــه به زیارت امامزاده معصوم رفته اید یا قصد زیارت کردن در دلتان دارید ، به طور کلی خواب دیدن زیارت و امام های معصوم خوش یمن و خوب اســت.اگر خواب…

تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی اگر خواب دیدید کـــه به کوهنوردی رفته اید و از ارتفاعات در حال بالا رفتن هستید باید تعبیر آن را از زبان معبران اسلامی و غربی در ادامه بخوانید. تعبیر کلی ابن سیرین ميگوید: تعبیر…

تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب

تعبیر خواب ارواح | دیدن روح و ارواح خبیث در خواب اگر در خواب روح دیدید یا حس کردید کـــه در خوابتان روحی شما را آزار می دهد بدون این کـــه آن را ببینید به شما خواهیم گفت کـــه معنی آن چیست و چه تعبیری دارد. دیدن ارواح در خواب معمولا رایج…