پریود مغزی در مردان | علایم پریودی در مردان

پریود مغزی در مردان | علایم پریودی در مردان

پریود مغزی در مــردان | علایم پریودی در مــردان

اگر دقت کرده باشید مرداها در بعضی از روزها عصبی و پرخاشگرند .ممکن اســت یکی از علائم پریود در مــردان باشد.این همان  پریودی مغزی در مــردان اســت .متخصصان تحقیقات زیادی در این باره انجام داده اند تا متوجه شوند چرا مردها گاهی طوری رفتار مــی کنند که انگار دچار سندروم پیش از قاعدگی شده اند.

 

آیا مردها دچار سندروم پیش از قاعدگی یا PMS مــی شوند؟

البته مردها سندروم پیش از قاعدگی را به شکلی که رحم و تخمک برای باروری آماده شوند، تجربه نمــی کنند. اما برخی مردها دچار PMS یا سندروم پیش از قاعدگی مــردانه مــی شوند که IMS نامــیده مــی شود.IMS مخفف عبارت Irritable Male Syndrome و به معنای سندروم تحریک پذیری مــردانه اســت. این سندروم به دلیل افت قابل توجه تستوسترون testosterone در بدن مــردان اســت.

 

تستوسترون هورمونی اســت که باعث حس قدرت و جذابیت در مــردان مــی شود. سندروم تحریک پذیری مــردانه در هر زمانی رخ مــی دهد و معمولا با تغییر در سطح هورمون تستوسترون همراه اســت. اما معمولا مــیزان تستوسترون در ابتدای صبح در بالاترین سطح و در انتهای روز در کمترین سطح خود اســت.

پریود مغزی در مردان | علایم پریودی در مردان

چه عاملی باعث کاهش سطح تستوسترون مــی شود؟

عوامل زیادی باعث کاهش سطح تستوسترون مــی شوند، از اســترس گرفته تا تغییر رژیم غذایی، هر چیزی ممکن اســت بر روی سطح تستوسترون مــردان تاثیر بگذارد. جالب اســت که پریود در مــردان منجر به بروز مشکلات روحی و عاطفی در آنها مــی شود و احساساتی شبیه به پریود زنان را تجربه مــی کنند.

 

در زمان پریود در مــردان چه اتفاقی مــی افتد؟

پریود در مــردان یا سندروم تحریک پذیری مــردان باعث مــی شود بیشتر از قبل عصبانی و بد خلق باشند. به علاوه مــردان در این دوره به شدت مضطرب و افسرده هستند و دچار اعتماد به نفس خیلی پایین مــی شوند.

پریود مغزی در مردان | علایم پریودی در مردان

زمانی که یک مرد پریود مــی شود چه باید کرد؟

اگر بد خلقی مردتان مشکل ساز شده با او صحبت کنید و نگرانی خود را ابراز کنید و هچنین با پزشک مشورت کنید. پزشک مــی تواند با ارائه برخی راهکارها، از جمله تغییر در رژیم غذایی، توصیه هایی برای کاهش اســترس، داروهای هورمونی یا دیگر درمان ها به بهبود شرایط کمک کند.

 

اگر همسر شما خیلی بد خلق شده و شما فکر مــی کنید در حال گذراندن دوره پریود خود اســت یا سندروم تحریک پذیری مــردانه را تجربه مــی کند، بهتر اســت کمــی او را به حال خود رها کنید و با وی مهربانتر باشید تا این دوره بگذرد.

 

پریود مــردان،عکس پریود شدن مــردان،پریود مغزی،عکس عادت ماهانه دختر،نوار بهداشتی مــردانه،پریود چیست،وظیفه مــردان در دوران قاعدگی

 

 

نظرات بسته شده است.