ویدئوی شادی سربازان و نواختن آهنگ گروه آریان

ویدئوی شادی سربازان و نواختن آهنگ گروه آریان

ویدئوی شادی سربازان و نواختن آهنگ گروه آریان

ویدئویی به یکباره تمام فضای مجازی را پر کرد ، سربازانی بودند که با وسایل مارش نظامی آهنگ گروه آریان را اجرا می کردند و همه شان شاد بودند. این ویدئو موجب شاید و خنده روی لبان مردم بود تا این که خبر برخورد با سربازان سر زبان ها افتاد و مردم را نگران کرد. اما سردار کمالی با حمایت از این جوان ها تمام حرف و حدیث ها را پایان داد.

ویدئوی شادی سربازان و نواختن آهنگ گروه آریان

در ادامه ویدئو از شادی این جوان ها را می بینیم:

نظرات بسته شده است.