دانلود اهنگ never give up از Sia سیا

دانلود اهنگ never give up از Sia سیا

دانلود اهنگ never give up از Sia سیا

ترجمه فارسی آهنگ هرگز تسلیم نشو از سیا خواننده مشهور و محبوب برای شما طرفداران این خواننده که لینک دانلود هم در انتهابی مطلب قرار داده شده ، این آهنگ از آلبوم Lion 2016 برای شما انتخاب شده.

 

پخش آنلاین

دانلود اهنگ never give up از Sia سیا

متن و ترجمه

I’ve battled demons that won’t let me sleep
با شياطيني جنگيده ام که نميزارند بخوابم(اسایش واسم نذاشتن)

Called to the sea but she abandoned me
دريا رو صدا زدم،ولي منو رها کرد و رفت

(با توجه به از دست دادن همه ی دارايي هايشان در جنگ،مهاجرتت تنها اميد آن هاست)

 

But I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولي من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليمم نميشم،نه،نه

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولي من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليمم نميشم،نه،نه

And I won’t let you get me down
و نخواهم گذاشت منو نابود کني

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

I won’t let you get me down
و نخواهم گذاشت منو نابود کني

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا ميکنم،راهم به سمت خونه رو پيدا ميکنم

Oh yeah, I’m haunted by the distant past

Called to the skies but she was overcast

در گذشته ام گیر کردم

به اسمان نگاه کردم و دیدیم تیره و تاره(اشاره به وضعیت بد)

But I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولي من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليمم نميشم،نه،نه

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no
نه من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

And I won’t let you get me down
و نخواهم گذاشت منو نابود کني

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

I won’t let you get me down
و نخواهم گذاشت منو نابود کني

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا ميکنم،راهم به سمت خونه رو پيدا ميکنم

Never give up, never give up
هرگز تسليم نميشم،هرگز تسليم نميشم

Never give up, never give up

No, no, oooh

هرگز تسليم نميشم،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

And I won’t let you get me down
و نخواهم گذاشت منو نابود کني

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

I won’t let you get me down
و نخواهم گذاشت منو نابود کني

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا ميکنم،راهم به سمت خونه رو پيدا ميکنم

 

 

دانلود آهنگ never give up از Sia سیا

 

 

مطالب بیشتر

نظرات بسته شده است.