فیلم لحظه شلیک زورگیران به سر و قتل راننده پراید

فیلم لحظه شلیک زورگیران به سر و قتل راننده پراید

به شما پیشنهاد می کنیم که در خیابان و محله های خلوت پارک نکنید چون ممکن است هر لحظه زورگیران آدمکش به طرف شما بیایند و به راحتی جان شما را بگیرند. مثل کلیپی که در ادامه می بینیم.

نظرات بسته شده است.