شعر معروف بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند از سعدی

شعر معروف بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند از سعدی

شعر معروف بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند از سعدی

بنــی‌آدم قطعه‌شعر مشهوری از گلستان سعدی است که در «باب اول: در سیرت پادشاهان» آمــده و به دلیل مضمون انسان‌دوستانه‌اش بسیار مورد توجه واقع شده‌است. سعدی شیرازی سخنور بزرگ ارزشمند ایران زمین شــاعر دیروز، امروز و فردا می‌باشد. سعــدی شاعر جهانی مــی‌باشد. سعدی شاعر انسانیت، شاعر اجتماعی می‌باشد. تمام تعابیری که به سعدی داده شده است به حق سزاوار  برازنده آن بزرگوار مــی‌باشد.

 

بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

شعر معروف بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند از سعدی

تو کز محنت دیگران بی‏غمی

که در آفرینش ز یک گوهرند

شعر معروف بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند از سعدی

دگر عضوها را نماند قرار

نشاید که نامت نهند آدمی

شعر معروف بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند از سعدی

(گلستان، باب اول، حکایت دهم)

 

 

نظرات بسته شده است.