شعر عاشقانه احمد شاملو برای همسرش آیدا

شعر عاشقانه احمد شاملو برای همسرش آیدا

شعر عاشقانه احمد شاملو برای همسرش آیدا

کدامین ابلیس

تو را

اینچنین

به گفتنِ نه

وسوسه می‌کند؟

یا اگر خود فرشته‌یی‌ست

از دامِ کدام اهرمن‌ات

بدینگونه

هُشدار می‌دهد؟

 

تردیدی‌ست این؟

یا خود

گام‌ْصدای بازپسین قدم‌هاست

که غُربت را به جانبِ زادگاهِ آشنایی

فرود می‌آیی؟

 

۳۰ اردیبهشتِ ۱۳۴۲

 

 

مطالب بیشتر

نظرات بسته شده است.