شعر در نگاهت همه مهربانی هاست | احمد شاملو برای آیدا

شعر در نگاهت همه مهربانی هاست | احمد شاملو برای آیدا

سرود برای سپاس و پرستش

شعر در نگاهت همه مهربانی هاست | احمد شاملو برای آیدا

بوسه‌های تو

گنجشکَکانِ پُرگوی باغ‌اند

و پستان‌هایت کندوی کوهستان‌هاست

و تنت

رازی‌ست جاودانه

که در خلوتی عظیم

با من‌اش در میان می‌گذارند

 

تنِ تو آهنگی‌ست

و تنِ من کلمه‌یی که در آن می‌نشیند

تا نغمه‌یی در وجود آید:

سرودی که تداوم را می‌تپد

 

در نگاهت همه‌ی مهربانی‌هاست:

قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد

 

و در سکوتت همه‌ی صداها:

فریادی که بودن را تجربه می‌کند

 

 

۳۱ اردیبهشتِ ۱۳۴۲

 

 

مطالب بیشتر

نظرات بسته شده است.