شعر از بودن و ماندن گریز نیست از شاملو

شعر از بودن و ماندن گریز نیست از شاملو

شعر از بودن و ماندن گریز نیست از شاملو

احمد شاملو فعالیت های بسیاری در زمینه شاعری، فیلم‌سازی، روزنامه‌نگاری، پژوهشگری، مترجمی، فرهنگ‌نویسی داشته اســت.در این مقاله شعر زیبایی به نام از بودن و ماندن گریزی نیست از احمد شاملو تهیه شده اســت .

 

فعالیت‌ های سینمایی و تهیه نوار صوتی

در سال ۱۳۳۸ شاملو به اقدام جدیدی یعنی تهیه قصه خروس زری پیرهن پری برای کودکان دست مي زند. در همین سال به تهیه فیلم مستند سیستان و بلوچستان برای شرکت ایتال کونسولت نیز مي پردازد. این آغاز فعالیت سینمایی جنجال‌ آفرین احمد شاملو اســت. او بخصوص در نوشتن فیلمنامه و دیالوگ‌ نویسی فعال بــود.

شعر از بودن و ماندن گریز نیست از شاملو

در سال‌ های پس از آن و به‌ ویژه با مطرح شدنش به عنوان شاعری معروف، منتقدان مختلف حضور سینمایی او را کمرنگ دانستند. خود او مي گفت: «شما را به خدا اسم‌ شان را فیلم نگذارید.» و بعضی شعر معروف او دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت اســت را به این تعبیر مي دانند که فعالیت‌ های سینمایی احمد شاملو صرفا برای امرار معاش بوده‌ اســت.

 

شاملو در این باره مي گوید: «کارنامهٔ سینمایی من یک جور نان خوردن ناگزیر از راه قلم بود و در حقیقت به نحوی قلم به مزدی!»در سال ۱۳۳۹ با همکاری هادی شفائیه و سهراب سپهری ادارهٔ سمعی و بصری وزارت کشاورزی را تأسیس مي کند و به عنوان سرپرست آن مشغول به کـــار مي شود.

شعر از بودن و ماندن گریز نیست از شاملو

از بودن و ماندن

گــریز نیست

مــانــدن …

شعر از بودن و ماندن گریز نیست از شاملو

آری ماندن

و به تماشا نشستن دروغ را

که عمر چه شاهانه می گذرد

به شهری که

ریا را پنهان نمی کنند …

 

«احمد شاملو»

 

 

نظرات بسته شده است.