شرم و خجالت در رابطه جنسی را از بین ببرید

شرم و خجالت در رابطه جنسی را از بین ببرید

شرم و خجالت در رابطه جنسی را از بین ببرید

انجام رابطه جنسی در اتاق تاریک، احساس شرم هنگام نگاه کردن همسر به ناحیه تناسلی و بدن ما،همه نشانه های شرم در رابطه جنسی هستند که بیشتر از جانب خانم ها این رفتار مشاهده می شود که منجر به لذت کامل نبردن از رابطه می شود.در رابطه جنسی زناشویی بیشتر مواقع ،ترس زن و شرم مرد،نا آگاهانه است.ممکن است شما در تمام عمرتان هرگز نشنوید که مردی بگوید:(وقتی تو از شیوه ی رانندگی من می ترسی،من احساس شرم می کنم.)

 

یا زنی بگوید:(من آن کیف را که مارک دارد می خواهم تا مرا از ترس محرومیت در جنگ نجات دهد.)اما نشانه های مخفی ترس وشرم را میتوانید به راحتی در رابطه زن و شوهر مشاهده کنید:برای مثال،نفرت و عصبانیت (انداختن تقصیر ترس و شرم خود به گردن دیگران)،

 

مادی گرایی(تصور اینکه مادیات برای مردان مقام و منزلت و برای زنان امنیت می آورد)،

 

خشنود کردن دیگران (انجام کارهایی که به ضرر فرد است اما برای جلب رضایت وتایید دیگران،آن ها را انجام میدهد)،

 

اشغال ذهن (افکاری که فرد نمی تواند آن ها را ازخود دور کند)و رفتار های غیر ارادی مانند خرید کردن بی مورد و پرخوری اما تمام این موارد ،برای بر طرف کردن درد ناشی از ترس وشرم،تاثیر موقتی دارد.

 

ولی دلیل به وجود امدن فاصله میان همسران،تفاوت های ذاتی از نظر ترس و شرم نیست بلکه چگونگی مدیریت بر این تفاوت هاست که ما را از هم جدا می کند.اگر شما این تفاوت ها را با انتقاد،موضع گیری،کناره گیری یا سرزنش کردن دیگران کنترل کنید ،رابطه ی شما با شکست مواجه خواهد شد،امااگر از این تفاوت ها برای پیشرفت،ترقی،بر قراری ارتباط یا پشتیبانی استفاده کنید،رابطه ی میان شما و همسرتان روز به روز مستحکم تر خواهد شد.

 

بنابراین بدون ترس و شرم از همسر خود رابطه جنسی را انجام دهید،خصوصی ترین لحظات شما با همسرتان باید بدون شرم باشد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.