دلیل علاقه مردان به پای خانم ها (فوت فتیش) چیست؟

دلیل علاقه مردان به پای خانم ها (فوت فتیش) چیست؟

دلیل علاقه مردان به پای خانم ها (فوت فتیش) چیست؟

همه ما می دانیم کــه بسیاری از مردان هستند کــه به پای خانم ها علاقه فراوانی نشان می دهند ، بسیاری از خانم ها این سوال را در ذهن دارند کــه چرا شریک جنسی شان اینقدر نسبت به پای آن ها توجه نشان می دهد ، ما امروز به این پرسش جواب می دهیم.

دلیل علاقه مردان به پای خانم ها (فوت فتیش) چیست؟

فوت فتیش ، foot fetish آیا فتیش پا غیر طبیعی اســت ؟

 

سوال:

همسر من به پاهای زنان علاقه منده و همینطور موقع نزدیکی میگه از لیسیدن پاهای من لذت میبره آیا این رفتار طبیعیه ؟ انقدر کــه از لیسیدن پاهای من دچار انزال میشه و به هیچ یک از بخشهای بدن من اونقدر توجه نمیکنه من خودم خوشم نمیاد اما اون چون دوست داره انجام میدم ولی فقط نسبت به پاهام اینطوره و سایر بدنم انگار براش جذاب نیست آیا مشکل از بدن منه یعنی از اندام من فقط پاهام محرکــه ؟راســتش همش جلو آینه اندامم رو چک میکنم هم از نظر خودم هم دیگران اندامم زیباســت راســتش اعتماد به نفسمو از دست دادم

 

قسمتهای مختلف بدن زنان میتوانند برای یک مرد از نظر جنسی محرک باشد

شاید عضوی کــه برای یک مرد محرک تلقی شود برای مرد دیگر تحریک آمیز نباشد ، همینطور در خصوص اندام شما به همینگونه اســت ، بعبارتی سلیقه ای اســت پس به منزله مشکل دار بودن اندام شما نیست ،ولی نکته مهم در شرح سوال شما در صورتی کــه همسر تنها نسبت به یکی از قسمتهای بدن چنین واکنشی نشان دهد احتمال ان اســت کــه وی دارای اختلال پارافیلیا از نوع یادگارخواهی یا فتیش اســت کــه معمولا این نوع از اختلال اتفاقا نسبت به پاهای زنان ( فوت فتیش ) بیشتر اســت البته این صرفا یک احتمال بر اساس شرح پرسش شما میباشد و حتما باید حضورا مراجعه شود تا مورد بررسی و تشخیص قطعی قرار بگیرند چرا کــه دلایل دیگری هم میتواند داشته باشد بر فرض کــه این احتمال درست باشد مشکل از شما نخواهد بود کــه نگران اندامتان هستید

دلیل علاقه مردان به پای خانم ها (فوت فتیش) چیست؟

آیا علاقه به پاهای زنان یک مشکل جدی اســت

در پاسخ اجمالی خیر ، خیلی از مردها و زنها چنین علایقی دارند و زندگی سالمی هم دارند ، اما این بستگی به شما به عنوان همسر ( شریک جنسی ) دارد ، آیا شما از این رفتار و تمایل همسرتان رنج می برید ؟ معمولا تا زمانی کــه این تمایل لطمه ای به رابطه زناشویی شما و همسرتان نزدند سکستراپیست ورود نمیکند

 

توجه همسرتان به پاهای زنان دیگر اســت

مردی کــه از سینه های زنان تحریک می شود ، چشمش دنبال دیدن سینه های زنان اســت، مردی کــه از موهای زنان تحریک می شود چشمش دنبال دیدن موهای زنان اســت و به همین ترتیب در حقیقت تحریک لذت بهمراه دارد و این لذت باعث می شود تا فرد به دنبال ان باشد ، ممکن اســت همسر شما هم به پاهای زنان توجه کنند چون از این عضو تحریک می شوند و اگر این وضعیت برای شما آزار دهنده اســت حتما باید به ایشان تذکر دهید و ایشان نیز باید نگاه خود ار کنترل کنند هر چند کــه در ابتدا دشوار اســت

دلیل علاقه مردان به پای خانم ها (فوت فتیش) چیست؟

آیا علاقه به پاهای همسر از نظر شرعی اشکال دارد

طبیعتا زوجین این حق را دارند تا از همه قسمتهای بدن یکدیگر تحریک و لذت ببرند ، پس علاقه همسر شما به پاهایتان از نظر شرعی اشکالی ندارد اما اگر این علاقه یه مت زنان دیگر سوق داده شود طبیعتا اشکال دارد

 

 

مطالب بیشتر:

داشتن پاهای زیبا و جذاب با این روش های موثر

چطور پاهای چاق و اندامی داشته باشیم؟

تحریک و لمس پای زنان راهی برای ارضا کردن

 

 

نظرات بسته شده است.