دانلود آهنگ The Unforgiven از metallica متالیکا

دانلود آهنگ The Unforgiven از metallica متالیکا

دانلود آهنگ The Unforgiven از metallica متالیکا

متالیکا یکی از مشهورترین گروه های راک و دنیای موسیقی است و به جرات می توانیم بگوییم تمام آهنگ های این گروه ارزش شنیدن را بارها و بارها دارند.

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

New blood joins this earth

آدم دیگری به این دنیا می آید

And quickly he’s subdued

و سری تسلیم میشود

Through constant pain disgrace

از راه شرم و درد دائمی

The young boy learns their rules

پسر جوان قانون های آنان را یاد میگیرد

With time the child draws in

با گذشت زمان کودک وارد میشود

This whipping boy done wrong

این پسر شلاق را اشتباه انجام داد

Deprived of all his thoughts

از باورهایش استفاده ای نمیکند

The young man struggles on and on he’s known

مرد جوان دریافت که باید بیشتر تلاش کند

A vow unto his own

به خود قول میدهد

That never from this day

که هرگز از امروز به بعد

His will they’ll take away

وصیتش را نادیده میگیرند

What I’ve felt

چیزی که احساس کردم

What I’ve known

آنچه من دریافتم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز در آنچه من نشان داده ام نمی درخشد

Never be

هیچوقت نیست

Never see

اصلا ندیدم

Won’t see what might have been

نمیبینم چیزی را که یک درصد امکان وجود داشتنش است

What I’ve felt

چیزی که احساس کردم

What I’ve known

آنچه من دریافتم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز در آنچه من نشان داده ام نمی درخشد

Never free

اصلا آزاد نبودم

Never me

نمیتونم خودم باشم

So I dub the unforgiven

پس نابخشوده لقب میدهم

They dedicate their lives

آنها زندگیشان را متوقف میکنند

To running all of his

برای اجرای همه او

He tries to please them all

سعی می کند همه آنها را راضی نگه دارد

This bitter man he is

این مرد تلخ اوست

Throughout his life the same

کل زندگیش همینطوری بوده است

He’s battled constantly

یکسره در خال جنگ است

This fight he cannot win

جنگی که اصلا پیروز نمیشود

A tired man they see no longer cares

مردی خسته که دیگر نمی بیند

The old man then prepares

پیرمرد سپس آماده میشود

To die regretfully

تا با تأسف بمیرم

That old man here is me

و آن پیر مرد اینجا منم

What I’ve felt

چیزی که احساس کردم

What I’ve known

چیزی که فهمیدم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز در آنچه من نشان داده ام نمی درخشد

Never be

اصلا نیستم

Never see

اصلا ندیدم

Won’t see what might have been

نخواهید دید چه چیزی بوده است

What I’ve felt

چیزی که احساس کردم

What I’ve known

آنچه من دریافتم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز در آنچه من نشان داده ام نمی درخشد

Never free

اصلا آزاد نمیشوم

Never me

هیچوقت نمیتونم خودم باشم

So I dub the unforgiven

پس من نابخشوده را لقب میدهم

You labeled me

تو این اسم را برای من گذاشته ای

I’ll label you

من هم تو را به این اسم صدا میکنم

So I dub the unforgiven

پس من نابخشوده را لقب میدهم

Never free

اصلا آزاد نمیشوم

Never me

هیچوقت نمیتونم خودم باشم

So I dub the unforgiven

پس من نابخشوده را لقب میدهم

 

دانلود آهنگ The Unforgiven از metallica متالیکا یا کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های metallica متالیکا

 

 

نظرات بسته شده است.