دانلود آهنگ stay with me از AKCENT

دانلود آهنگ stay with me از AKCENT

دانلود آهنگ stay with me از AKCENT

AKCENT یکی از خواننده هایی است که واقعا نمی توان از خیر آهنگ هایش گذشت ، پرانرژی و خوراک صدای بلند برای ماشین. از آلبوم True Believers 2009

 

پخش آنلاین

دانلود آهنگ stay with me از AKCENT

متن آهنگ

stay with me

با من بمون

I remember a prison of all memories

زندانی از خاطرات رو بیاد میارم

And I`m drowning in tears

و در اشکهام غرق میشم

Come and help me please

تورتو خدا برگرد و نجاتم بده

Stay with me Stay with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

I was so crazy

خیلی احمق بودم

All the time I made you cry.

همش تورو به گریه مینداختم

You walk away and never said goodbye

تو رفتی و هیچوقت خداحافظی هم نکردی

On and on, on and on

همش و همش

I guess I lost you Now your gone.

حالا که رفتی احساس می کنم گمت کردم

I tried to hide the pain,

سعی کردم درد و رنجم رو پنهان کنم

But all I see is you

ولی تمام چیزی که جلوی چشمامه تو هستی

How can I do it ?!

چطور میتونم اینکارو بکنم

I don`t have a clue.

اصلا چیزی به ذهنم نمیاد

On and on,on and on

همش و همش

I guess I lost now your gone

حالا که رفتی احساس می کنم گمت کردم

I remember a prison of all memories

زندانی از خاطرات رو بیاد میارم

And I`m drowning in tears

و در اشکهام غرق میشم

Come and help me please

تورتو خدا برگرد و نجاتم بده

Stay with me Stay with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

I remember a voice

صدایی رو بیاد میارم

That was calling my name

که اسمم رو صدا میزد

And I now that someday

و میدونم که روزی

You will feel the same

تو هم احساس منو خواهی داشت

StaΥ with me staΥ with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

I was so crazy

خیلی احمق بودم

All the time I made you cry.

همش تورو به گریه مینداختم

You walk away and never said goodbye

تو رفتی و هیچوقت خداحافظی هم نکردی

On and on, on and on

همش و همش

I guess I lost you Now your gone.

حالا که رفتی احساس می کنم گمت کردم

I tried to hide the pain

سعی کردم درد و رنجم رو پنهان کنم

But all I see is you

ولی تمام چیزی که جلوی چشمامه تو هستی

How can I do it ?!

چطور میتونم اینکارو بکنم

I don`t have a clue.

اصلا چیزی به ذهنم نمیاد

On and on,on and on

همش و همش

I guess I lost now your gone

حالا که رفتی احساس می کنم گمت کردم

ntI remember a prison of all memories

زندانی از خاطرات رو بیاد میارم

And I`m drowning in tears

و در اشکهام غرق میشم

Come and help me please

تورتو خدا برگرد و نجاتم بده

StaΥ with me StaΥ with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

I remember a voice

صدایی رو بیاد میارم

That was calling my name

که اسمم رو صدا میزد

And I now that someday

و میدونم که روزی

You will feel the same

تو هم احساس منو خواهی داشت

Stay with me stay with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

I remember a prison of all memories

زندانی از خاطرات رو بیاد میارم

And I`m drowning in tears

و در اشکهام غرق میشم

Come and help me please

تورتو خدا برگرد و نجاتم بده

StaΥ with me StaΥ with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

صدایی رو بیاد میارم

That was calling my name

که اسمم رو صدا میزد

And I now that someday

و میدونم که روزی

You will feel the same

تو هم احساس منو خواهی داشت

StaΥ with me staΥ with me

با من بمون

Baby when the lights go down

وقتی چراغها خاموش میشن

 

دانلود آهنگ stay with me

 

 

نظرات بسته شده است.