دانلود آهنگ Shape of You از Ed Sheeran

دانلود آهنگ Shape of You از Ed Sheeran

دانلود آهنگ Shape of You از Ed Sheeran اد شیران

شیپ اف یو یکی از بهترین آهنگ های اد شیران Ed Sheeran است که رتبه های اول بیلبورد را در بسیاری از کشورها به دست آورد ، کاری از آلبوم ÷ که سال 2012 منتشر شد.

 

پخش آنلاین

متن و ترجمه

The club isn’t the best place to find a lover

کلوب جای خوبی برای پیدا کردن معشوق نیست

So the bar is where I go

پس بار جایی بود که من رفتم به اونجا

Me and my friends at the table doing shots

با دوستام سر میز نشستیم و پیک میخوردیم

Drinking fast and then we talk slow

تند میخوردیم و کم حرف شده بودیم

Come over and start up a conversation with just me

اومدی پیشمون و بامن حرف زدی

And trust me I’ll give it a chance now

و به من اعتماد داری که الان یه شانس بهت دادم

Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox

دستم رو میگیری ، وایستا ، آهنگ ون موریسون (ون د من ) رو پخش کن

And then we start to dance, and now I’m singing like

و بعد شروع می کنیم به رقصیدن ، و الان منم دوست دارم آواز بخونم

Girl, you know I want your love

دختر تو که میدونی من عشقتو میخوام

Your love was handmade for somebody like me

عشقت برای کسی مثل من ساخته شده

Come on now, follow my lead حالا بیا ، دنبالم بیا

I may be crazy, don’t mind me

شاید دیوونه باشم ، جدی نگیر

Say, boy, let’s not talk too much

بگو ، پسر ، بیا زیاد حرف نزنیم

Grab on my waist and put that body on me

کمرم رو بگیر ( بغلم کن ) و بیا روم

Come on now, follow my lead

حالا بیا ، دنبالم بیا

Come, come on now, follow my lead

بیا ، حالا بیا ، دنبالم بیا

I’m in love with the Shape of You

من عاشق حالت بدنت ( اندامت ) شدم

We push and pull like a magnet do

مثل آهنربا همدیگرو و جذب و دفع می کنیم

Although my heart is falling too

قلبم هم که عاشقت شده

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

And last night you were in my room

و دیشب توی اتاقم بودی

And now my bedsheets smell like you

و الان ملحفه تختم بوی (بدنتو) تو رو داره

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز جدید ازت کشف می کنم

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

Oh-I, oh-I, oh-I, oh-I

اوه من، اوه من، اوه من، اوه من

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

Oh-I, oh-I, oh-I, oh-I

اوه من، اوه من، اوه من، اوه من

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

Oh-I, oh-I, oh-I, oh-I

اوه من، اوه من، اوه من، اوه من

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز جدید ازت کشف می کنم

I’m in love with the shape of you

من عاشق حالت بدنت ( اندامت ) شدم

One week in we let the story begin

ما گذاشتیم که یه هفته از شروع این داستان بگذره

We’re going out on our first date

میریم سر اولین قرارمون

You and me are thrifty, so go all you can eat

من و تو صرفه جوئی می کنیم، پس برو هرچی میتونی بخور

Fill up your bag and I fill up a plate

سبدت رو پر کن و منم بشقابم رو پر می کنم

We talk for hours and hours about the sweet and the sour

ساعت ها در باره تلخ و شیرینی زندگی  صحبت می کنیم

And how your family is doing okay

حال خانوادت چطوره حالشون خوبه

Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat

از رستوران در میایم و یک تاکسی میگیریم، روی صندلی عقب تاکسی همو می بوسیم

Tell the driver make the radio play, and I’m singing like

به راننده گفتم که رادیو رو باز کن و من دوست دارم آواز بخونم

Girl, you know I want your love

دختر تو که میدونی من عشقتو میخوام

Your love was handmade for somebody like me

عشقت برای کسی مثل من ساخته شده

Come on now, follow my lead حالا بیا ، دنبالم بیا
I may be crazy, don’t mind me

شاید دیوونه باشم ، جدی نگیر

Say, boy, let’s not talk too much

بگو ، پسر ، بیا زیاد حرف نزنیl

Grab on my waist and put that body on me

کمرم رو بگیر ( بغلم کن ) و بیا روم

Come on now, follow my lead

حالا بیا ، دنبالم بیا

Come, come on now, follow my lead

حالا بیا ، دنبالم بیا

I’m in love with the shape of you

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

We push and pull like a magnet do

مثل آهنربا همدیگرو و جذب و دفع می کنیم

Although my heart is falling too

قلبم هم که عاشقت شده

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

And last night you were in my room

و دیشب توی اتاقم بودی

And now my bedsheets smell like you

و الان ملحفه تختم بوی (بدنتو) تو رو داره

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز جدید ازت کشف می کنم

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

Oh-I, oh-I, oh-I, oh-I

اوه من، اوه من، اوه من، اوه من

I’m in love with your body

عاشق اندامت (بدنت ) هستم

 

دانلود آهنگ Shape of You از Ed Sheeran با کیفیت mp3 320

 

مطالب بیشتر:

بهترین آهنگ های Ed Sheeran اد شیرن

متن آهنگ galway girl از ed Sheeran اد شیرن

 

 

نظرات بسته شده است.