دانلود آهنگ Natural از Imagine Dragons ایمجین دراگنز

دانلود آهنگ Natural از Imagine Dragons ایمجین دراگنز

دانلود آهنگ Natural از Imagine Dragons ایمجین دراگنز

یکی از کارهای خوب و جدید گروه ایمجین دراگنز

 

آرتیست : Imagine Dragons

آلبوم : Origins

سال انتشار : 2018

سبک موسیقی : Alternative/Indie

جوایز : MTV Video Music Award for Best Rock Video

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

Will you hold the line

میخوای توی همین مسیر بمونی

When every one of them is giving up or giving in? Tell me

زمانی که همشون دست کشیدن و تسلیم شدن بهم بگو

In this house of mine

داخل خونم

Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me

هیچ چیزی بدون عواقب یا پول نیست . بهم بگو

Will the stars align?

ستاره ها صف میکشن؟

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

آیا بهشت به سمت مون میاد؟ایا از گناه نجات مون میده؟این کارو می کنه؟

‘Cause this house of mine stands strong

چون من پر قدرت می مونم

That’s the price you pay

این بهایی هست که پرداخت میکنی

Leave behind your heartache, cast away

قلب شکستت رو کنار بزار

Just another product of today

یه کارمعمولی

Rather be the hunter than the prey

میخوام شکارچی باشم تا شکار

And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…

و تو لبه ی اینا وایسادی و باهاش روبرو میشی چون تو….

Natural

طبیعی هستی

A beating heart of stone

یک قلب از سنگ

You gotta be so cold

تو باید خیلی بی احساس و سرد باشی

To make it in this world

تا در این توی این دنیا دووم بیاری

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

Living your life cutthroat

بی رحم زندگی می کنی

You gotta be so cold

تو باید خیلی بی احساس و سرد باشی

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

Will somebody

آیا کسی

Let me see the light within the dark trees’ shadows and What’s happenin’?

میزاره که نور رو از میان سایه درخت های تاریک ببینم و چه اتفاقی افتاده

Lookin’ through the glass find the wrong within the past knowin’

با عینک مسیر غلط رو با دانش قبلی ازش پیدا می کنیم

Oh, we are the youth

ما جوان ها هستیم

Call out to the beast, not a word without the peace, facing A bit of the truth, the truth

هیولای درونمون رو بیدار می کنیم.بدون هیچ حرفی از صلح با کمی از حقیقت رو برو می شیم

That’s the price you pay

این بهایی هست که پرداخت می کنی

Leave behind your heartache, cast away

قلب شکسته ات رو کنار بزار

Just another product of today

یه کارمعمولی

Rather be the hunter than the prey

می خوام شکار چی باشم تا شکار

And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…

و تو لبه ی اینا ایستادی و باهاش رو برو میشی چون تو….

Natural

طبیعی هستی

A beating heart of stone

یک قلب تپنده از سنگ

You gotta be so cold

تو باید خیلی بی احساس باشی

To make it in this world

تا توی این دنیا دووم بیاری

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

Living your life cutthroat

بیرحم زندگی می کنی

You gotta be so cold

تو باید خیلی سرد باشی

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

[Bridge] Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading

توی وجودم.دارم به سیاهی مبدل میشم

Took an oath by the blood of my hand, won’t break it

یک قول با خون دستم دادم . نمی شکنمش

I can taste it, the end is upon us, I swear

می تونم حسش کنم. به پایان مسیر نزدیکیم.قسم می خورم

Gonna make it

داریم موفق می شیم

I’m gonna make it

دارم موفق می شم

Natural

طبیعی هستی

A beating heart of stone

یک قلب تپنده از سنگ

You gotta be so cold

تو باید خیلی سرد باشی

To make it in this world

تا توی این دنیا دووم بیاری

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

Living your life cutthroat

بی رحم زندگی میکنی

You gotta be so cold

تو باید خیلی سرد باشی

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

Natural

طبیعی

Yeah, you’re a natural

آره تو طبیعی هستی

 

دانلود آهنگ Natural از IMAGINE DRAGONS ایمجین دراگنز با کیفیت MP3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Imagine Dragons ایمجین دراگنز

 

 

نظرات بسته شده است.