دانلود آهنگ My Immortal از Evanescence

دانلود آهنگ My Immortal از Evanescence

دانلود آهنگ My Immortal از Evanescence

اوانسنس همیشه خوب و محبوب و در اوج است و از کمتر خواننده هایی است که آهنگ بد ندارد. با هم می رویم سراغ آهنگ My Immortal از آلبوم Origin که سال 2000 منتشر شد.

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه

I’m so tired of being here

از بودن در اینجا خسته شدم

Suppressed by all my childish fears

تحت فشار ترسهای بچه گانه ام قرار گرفتم

And if you have to leave, I wish that you would just leave

اگه مجبوری ترکم کنی، آرزو می کنم که هرچه زودتر بری

Your presence still lingers here

چون وجودت رو هنوز اینجا احساس می کنم

And it won’t leave me alone

و اون هرگز من رو تنها نمیگذاره

These wounds won’t seem to heal

به نظر نمیاد که این زخمها خوب شدنی باشن

This pain is just too real

این درد خیلی کاریه

There’s just too much that time cannot erase

اینقدر کاریه که زمان هم نمیتونه اون رو خوب کنه

When you cried I’d wipe away all of your tears

وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

When you’d scream I’d fight away all of your fears

وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

And I held your hand through all of these years

این من بودم که این همه سال دستت رو می گرفتم

But you still have all of me

با این همه، هنوز با تمام وجود مال تو هستم

You used to captivate me by your resonating light

عادت داشتی من رو مجذوب نورهای طنین اندازت کنی

Now I’m bound by the life you left behind

ولی حالا محصور زندگی شدم که تو برام به جا گذاشتی

Your face it haunts my once pleasant dreams

صورتت تمام رویا های من رو شکار می کنه

Your voice it chased away all the sanity in me

صدات عقل و هوشم رو از من گرفته

These wounds won’t seem to heal

به نظر نمیاد که این زخمها خوب شدنی باشن

This pain is just too real

این درد خیلی کاریه

just too much that time cannot erase

اینقدر کاریه که زمان هم نمیتونه اون رو خوب کنه

When you cried I’d wipe away all of your tears

گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

When you’d scream I’d fight away all of your fears

وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

And I held your hand through all of these years

این من بودم که این همه سال دستت رو می گرفتم

But you still have all of me

با این همه، هنوز با تمام وجود مال تو هستم

I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone

خیلی سعی کردم به خودم بقبولونم که تو رفتی

But though you’re still with me

ولی گر چه هنوز با منی

I’ve been alone all along

من همیشه تنهای تنها بودم

When you cried I’d wipe away all of your tears

وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

When you’d scream I’d fight away all of your fears

وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

And I held your hand through all of these years

این من بودم که این همه سال دستت رو میگرفتم

 

دانلود آهنگ My Immortal از Evanescence با کیفیت mp3 320

 

 

نظرات بسته شده است.