دانلود آهنگ goodbye از Celine Dion سلن دیون

دانلود آهنگ goodbye از Celine Dion سلن دیون

دانلود آهنگ goodbye از Celine Dion سلن دیون

آرتیست : Celine Dion

آلبوم : A New Day Has Come

سال انتشار : 2002

سبک موسیقی : Pop

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه

Mamma

مادر

You gave life to me

تو زندگی رو بمن دادی

Turned a baby into a lady

منو از یه بچه به یه خانم تبدیل کردی

Mamma

مادر

All you had to offer

تو همه چیزی که میخوام هستی

Was the promise of a lifetime of love

وعده یک زندگی از عشق تو بودی

Now I know

الان من اینو میدونم

There is no other

این چیز دیگه ای نیست

Love like a mother’s love for her child

شبیه عشق یه مادر به فرزندش

And I know

و من اینو میدونم

A love so complete

یه عشق کامل و همچی تموم رو

Someday must leave

یک روز باید ترک کنی و بری

Must say goodbye

باید بهم بگی خدانگهدار

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear

خدانگهدار ناراحت کننده ترین کلمه ای که شنیده ام

Goodbye’s the last time I will hold you near

خدافظی برای بار آخر منو به تو نزدیک کرد

Someday you’ll say that word and I will cry

بعضی وقتا تو یچیزیو میخوای بگی و اونموقع من میخوام که گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye

من با شنیدن خدافظ قلبم میشکنه

Mamma

مادر

You gave love to me

بهم عشق دادی

Turned a young one into a woman

تبدیل کردی یه جوان رو به یک زن

Mamma

مادر

All I ever needed

تو همیشه همه اون چیزی بودی که بهش احتیاج داشتم

Was a guarantee of you loving me

ضمانت تو به من دوستداشتن بود

‘Cause I know

برای اینکه من میدونم

There is no other

این چیز دیگه ای نیست

Love like a mother’s love for her child

شبیه عشق یه مادر به فرزندش

And it hurts so

ولی اون خیلی آسیب میرسونه

That something so strong

که بعضی چیزا خیلی قدرتمند هستن

Someday will be gone, must say goodbye

بعضی از روزها میان و میگذرند

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear

خدانگهدار ناراحت کننده ترین کلمه ای که شنیده ام

Goodbye’s the last time I will hold you near

خدافظی برای بار آخر منو به تو نزدیک کرد

Someday you’ll say that word and I will cry

بعضی وقتا تو یچیزیو میخوای بگی و اونموقع من میخوام که گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye

من با شنیدن خدافظ قلبم میشکنه

But the love you gave me will always live

ولی عشق تو به من واسه همیشه زندگی میده

You’ll always be there every time I fall

همیشه وقتی من شکست خوردم و ناراحت بودم تو بودی

You are to me the greatest love of all

برای من تو بزرگ ترین عشقی

You take my weakness and you make me strong

تو ضعیف بودن رو ازم گرفتی و منو قدرتمند کردی

And I will always love you ’til forever comes

و منم تا ابد دوستدارم

And when you need me

و زمانی که تو به من احتیاج داری

I’ll be there for you always

من همیشه اونجام کنارت

I’ll be there your whole life through

من برای همه زندگیم اونجام

I’ll be there this I promise you, Mamma

من این قول بهت میدم مامان

Mamma, I’ll be

مادر،منم

I’ll be your beacon through the darkest nights

من برات شبیه چراغی برای تاریکی شبات هستم

I’ll be the wings that guide your broken flight

من بالم برای راهنمایی پرواز شکسته ات

I’ll be your shelter through the raging storm

من برات پناه طروفان میشم

And I will love you ’till forever comes

و منم تا ابد دوستدارم

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear

خدانگهدار ناراحت کننده ترین کلمه ای که شنیده ام

Goodbye’s the last time I will hold you near

خدافظی برای بار آخر منو به تو نزدیک کرد

Someday you’ll say that word and I will cry

بعضی وقتا تو یچیزیو میخوای بگی و اونموقع من میخوام که گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye

من با شنیدن خدافظ قلبم میشکنه

‘Till we meet again…

تا دیدنی دوباره

Until then…

تا بعدا

Goodbye

خداحافظ

 

دانلود آهنگ goodbye از Celine Dion سلن دیون با کیفیت MP3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Celine Dion سلن دیون

 

 

نظرات بسته شده است.