شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

غزل بسیار زیبا و عاشقانه شماره 23 از دیوان حافظ شاعر محبوب زبان فارسی

 

خــیال روی تو در هر طــریق همره ماست
نســیم موی تو پیوند جان آگه ماست

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

ببین که سیب زنخدان تو چه مــی‌گوید
هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

به حاجب در خلوت سرای خاص بــگو
فلان ز گوشه نشینان خاک درگه مــاست

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است
همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست از حافظ

اگر به سالی حافظ دری زند بگــشای
که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه مــاست

 

 

نظرات بسته شده است.