پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • زناشویی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • دنیای سینما و موسیقی+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • فیلم و کلیپ+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • دنیای مد و فشن
 • زناشویی
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  اگر در هواپیما هستید و مدام مي ترسید که سقوط کنید ، اگر سوار بر هواپیما مي شوید یا در فرودگاه هستید ما به شما تعبیر آن را مي گوییم. دیدن هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر زندگی اســت. هواپیما به دلیل پرواز در ارتفاع زیاد نمایانگر ریسک کردن، ایده‌ها و افکار جدید، اميدها و طرح‌های شکننده و آسیب پذیر اســت. در برخی مواقع و بسته به شرایط زندگی افراد این رویا مي‌تواند هشداری در رابطه با ترس و اضطراب بیننده خواب باشد. تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مي‌گوید هواپیما بیانگر داشتن قدرت برای اعمال تغییر موقعیت یک شخص و یا داشتن نفوذ و سلطه بر دیگران اســت.

   

  در جایی که شخص در خود احساس توانایی تغییر موقعیت، ميل به تغییر روش زندگی و رهایی از اوضاع و موقعیت کنونی زندگی را دارد در رویا هواپیما مشاهده خواهد کرد.اما باید در نظر داشته باشیم که احتمال سقوط هواپیما نیز هست، پس تا زمانی که هواپیما روی زمين نیامده نباید احساس امنیت کنید. نقشه‌های شما برای آینده، اميدها و عشق و تلاش شما ممکن اســت با اتفاقی ناگوار بهتراژدی ختم شود.

  تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  تعبیر خواب هواپیما جنگی

  دیدن این نوع هواپیما در خواب در رابطه با احساس مورد هجوم قرار گرفتن به واسطه شک و تردید یا انتقاد از خود یا انتقاد از جانب دیگران اســت.

   

  تعبیر خواب فرود آمدن هواپیما

  فرود آمدن نشان دهنده این اســت که به بن بست رسیده‌ و نمي‌توانید راه به جایی ببرید. نا اميدی، اميدها و نقشه‌های شما ناکام مانده‌اند.
  اشکال در فرود آمدن هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

   

  این نوع خواب‌ها نمایانگر مواجهه با سختی در رسیدن به اهداف و یا دشواری در رسیدن به مقاصد با شیوه‌های واقع بینانه، اضطراب درباره اینکه موج رویدادهای زندگی شما را به کجا مي‌برد، احساس اینکه زمام امور از دستتان خارج شده اســت مي‌باشد. ترس از اینکه آلت دست شخص دیگری شده‌ باشید در رویا خود را به صورت اشکال در فرود نشان مي‌دهد.

   

  تعبیر خواب سقوط پی در پی هواپیما

  این رویا نشانه احساس اضطراب و بد افتادن به دل شخص درباره نتیجه منفی کاری اســت که در جریان اســت، احساس شکست و یا گناه، هراس از نتیجه یک پروژه نیز همين معنی و مفهوم را داراســت.

  تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  تعبیر خواب هواپیما سوار شدن

  سوار هواپیما شدن همانا اســتعاره‌ای از عزم تغییری بزرگ و سریع در راه و روش زندگی اســت. گاهی با هواپیما به دنیایی ناشناخته و سرشار از فرصت‌های تازه سفر مي‌کنیم، بنابراین هواپیما در رویا نماد تغییر اســت. نمادی از پرواز کردن به سوی ناشناخته‌ها، فرصت‌ها و امکانات دور از نظر.

   

  مسافرت با هواپیما نشانه گام برداشتن به سوی اســتقلال، ترک کردن خانه یا دوستان، ترقی کردن، پیدا کردن راهی برای گریختن از دشواری‌ها و یا شرایط گذشته اســت. از این راه شخص از محدودیت‌های دست و پاگیر محیطی، نژادی، خانوادگی و غیره فراتر مي‌رود. این قدرت ذهن ماســت که به او اجازه مي‌دهد ماورای همه این‌ها به پرواز درآید.

   

  تعبیر خواب هواپیمای خصوصی

  نشان دهنده تمامي فعالیت‌های خصوصی شخص و طرح‌هایی که به دیگران ربطی ندارد.

   

  دیدن رویای هواپیمای درهم شکسته یا سقوط کرده

  این خواب نگرانی از شکست خوردن، اضطراب درباره جاه طلبی و ماجراجویی که در زندگی شخص راه یافته، از دست رفتن اعتماد به نفس و تعادل روانی، هشداری درباره پروژه کاری، آرزوهای و اميدهای درهم شکسته را نشان مي‌دهد.
  تماشای هواپیمایی که با امنیت کامل در حال فرود آمدن اســت بیان کننده بازگشت اعمال، گفتار و انرژی‌هایی اســت که از سوی فرد به دنیای بیرون فرستاده شده اســت.

  تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  تعبیر خواب هواپیما از دیدگاه یونگ

  کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوییسی در رابطه با دیدن هواپیما در خواب مي‌گوید:

  – دیدن یک هواپیما در خواب بیانگر این اســت که شما بر موانع سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح جدیدی از اهميت، ارتقا ميابید. شما ممکن اســت، آگاهی بیشتری را تجربه کنید، آزادی جدید را پیدا کنید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید شما نیاز داشته باشید که چشم انداز بهتری را کسب کنید یا دید وسیع تری را در مورد چیزی به دست آورید. اگر هواپیما در حال بلند شدن باشد، بیانگر این اســت که یک ایده یا برنامه در مورد بلند شدن دارید و در پی اقدام برای آن هستید.

   

  – ممکن اســت بیانگر نیاز شما برای دوری و فرار از زندگی روزمره تان باشد. خواب دیدن اینکه هواپیما روی باند فرودگاه مي‌نشیند و نیاز به بلند شدن ندارد، بیانگر پروژه و ایده‌ای در زندگی واقعی اســت که، در همان مرحله‌ی شروع، شکست مي‌خورد. شما مشکلاتی برای شروع یک پروژه دارید.

   

  – -خواب دیدن اینکه شما با هواپیما سفر مي‌کنید بیانگر این اســت که شما، کنترل کامل و کافی روی مقصد زندگی تان دارید. شما معتمد به نفس هستید و به تصميمات و دستاورد‌های خود، اعتماد دارید.

   

  – خواب دیدن اینکه با هواپیما سفر مي‌کنید و جابه جا مي‌شوید، بیانگر مرحله گذار در زندگی اســت که شما را از مسیر هدف دور خواهد کرد. این تغییرات، شما را به جهات جدیدی هدایت مي‌کند و به شناخت‌ها و موقعیت‌های ارشد جدیدی مي‌رساند.

   

  – خواب دیدن اینکه پرواز خود را از دست مي‌دهید بیانگر این اســت که حس مي‌کنید، بی یاور هستید و در یک موقعیت گیر کرده‌اید. شما حس مي‌کنید که از نظر ذهنی و جسمي، عقب نگه داشته شده‌اید. تعبیر دیگر این اســت که خواب ممکن اســت بیانگر این باشد که شما حس مي‌کنید، از جنبه‌ای از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانگی جدا افتاده اید.

   

  – خواب دیدن اینکه هواپیما سقوط مي‌کند بیانگر این اســت که شما اهداف غیر واقعی و دور از دسترسی را برای خودتان تعیین کرده‌اید. اهداف شما ممکن اســت خیلی بلند و دور از دسترس باشد و امکان درکش وجود نداشته باشد. شما در خطر این هستید که سقوط کرده و هدف را از دست دهید. تعبیر دیگر این اســت که، نبود اعتماد به نفس شما و شک خودتان در مورد اهدافی که برای خودتان وضع کرده اید. شما به توانایی خودتان برای کسب این اهداف باور ندارید. همچنین این خواب اشاره به نبود قدرت و عدم اطمينان در رسیدن به اهداف دارد..

   

  – خواب دیدن اینکه یک هواپیما ربوده شده اســت، بیانگر احساسات نگران کننده و احساسات گذشته در ضمير ناخودآگاهتان اســت.

   

  تعبیر خواب در واقع توضیح دادن معنی آن اســت، و جستجویی برای یافتن دلیلی منطقی در پس خواب‌ها. هر خوابی معنی مختص به خودش را دارد و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت اســت. به عنوان مثال، مصری‌ها خواب را پیام خدایان مي‌دانستند. این نوشتار نیز درباره تعبیر خواب اســت و این بار به تعبیر خواب فرودگاه مي‌پردازیم. اگر در خواب‌تان فرودگاه دیده‌اید مي‌تواند به نوعی به تولد (ورود) و مرگ (هجرت) مربوط باشد.

   

  تعبیر خواب فرودگاه

  بعضی از تعبیرها و تفسیرها مي‌گویند که فرودگاه نماد اميدها و آرزوهای به ثمر رسیده اســت.سایر تعبیرها بر این باور اســتوار هستند که فرودگاه نماد نیرو و خلاقیت اســت. این خواب ها مي‌توانند معانی فراوانی داشته باشند، و همه چیز به آنچه در آن‌ها اتفاق مي‌افتد بستگی دارد. اساسا، خواب‌های مربوط به فرودگاه یک پیام دارند : شما نباید از آرزومندی و مثبت نگری دست بردارید و باید به لذت بردن از خوشبختی خود در کنار دوستان و خانواده ادامه بدهید.

   

  اگر چنین خوابی دیدید، مي‌تواند نشانگر آغاز یا پایان ایده‌ها و طرح‌ها باشد. خواب‌های مربوط به فرودگاه اغلب به زندگی حرفه‌ای ما مربوط مي‌شوند و ممکن اســت نشانگر موفقیتی بزرگ در آن زمينه باشد که به زودی نصیب‌مان خواهد شد.

   

  معنی کلی و عمومي آن‌ها این اســت که به منزله‌ی تغییری در زندگی‌تان در نظر گرفته مي‌شوند، و به فرصت‌هایی مربوط مي‌شوند که ممکن اســت در اختیار داشته باشید، و به آدم‌هایی مربوط مي‌شود که بر سر راه‌تان قرار مي‌گیرند و ممکن اســت به زندگی‌تان وارد یا از آن خارج شوند.

   

  گاهی اوقات چنین خوابی یعنی قرار اســت به یک مسافرت راه دور بروید. ممکن اســت به برنامه‌ی بازدید از مقصدهایی که هميشه دلتان مي‌خواســته اســت ببینید ربط داشته باشد. اگر اخیرا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم مي‌کرده‌اید، این سفر ممکن اســت نشان دهنده‌ی دور شدن از آن‌ّها باشد.

   

  همچنین مي‌تواند به معنی این باشدکه قرار اســت به خارج از کشور بروید و در آنجا زندگی و کار کنید یا با شخصی آشنا خواهید شد که رابطه‌ای بسیار جدی با او برقرار خواهید کرد. این ممکن اســت شما را به نقطه‌ای برساند که خاطرات‌ گذشته‌تان شما را یک لحظه آرام نگذارند، و شما نمي‌توانید مطمئن باشید که آیا برای پشت سر گذاشتن همه چیز به خصوص خانواده و دوستان‌تان آمادگی دارید یا نه.

   

  آدم‌ها اغلب خواب ناتوانی در رسیدن به فرودگاه را مي‌بینند. این خواب هب مسائلی مربوط مي‌شود که در زندگی واقعی با آن‌ها درگیر هستند.

  تعبیر خواب هواپیما و فرودگاه

  به عنوان مثال، اگر شما در این باره خواب ببینید، به معنی آن اســت که مشکلاتی در رسیدن به اهداف‌تان در زندگی دارید، حتی اگر به شدت و به سختی تلاش کنید و تمام تلاش‌تان را برای رسیدن به آن‌ها به کار بگیرید. شاید بهتر باشد به فکر یافتن راه‌های دیگری برای رسیدن به موفقیت بگردید.

   

  ۱. خواب انتظار کسی را کشیدن در فرودگاه

  اگر خواب ببینید که در فرودگاه منتظر کسی هستید، این مي‌تواند به معنی آن باشد که مشکلاتی را حل خواهید کرد که مدت زمان درازی شما را آزار مي‌داده‌اند و مانع پیشرفت و شکوفایی‌تان بوده‌اند. ممکن اســت در انتظار اخباری هیجان انگیز و روابطی جدید باشید.همچنین، این خواب یعنی اینکه شما قرار اســت مراحل مهمي از زندگی‌تان را پشت سر بگذارید، و اینکه باید هميشه مثبت بمانید حتی اگر مشکلات و دشواری‌هایی بر سر راهتان سبز شد. اگر خواب غریبه‌ای را در فرودگاه ببینید به معنی آن اســت که با فرد جدیدی در زندگی‌تان آشنا خواهید شد.

   

  ۲. خواب برنامه سفر از طریق فرودگاه را ریختن

  اگر چنین خوابی دیدید، مي‌تواند به معنی آن باشد که به زودی یک برنامه‌ی کسب و کار خواهید ریخت.

   

  ۳. خواب گم شدن در فرودگاه

  معمولا، این خواب به کارتان مربوط مي‌شود. وقتی خواب ببینید در فرودگاه گم شده‌اید، یعنی باید اعتماد به نفس داشته باشید، و قادر باشید هر کاری انجام دهید. شما نباید از چیزی یا کسی بترسید.

   

  ۴. خواب سوار هواپیما شدن

  این خواب معنی بسیار مثبتی دارد، و معمولا یعنی اینکه به آرامش و خوشبختی که به دنبالش بوده‌اید دست پیدا خواهید کرد.

   

  ۵. خواب فرودگاه شلوغ دیدن

  فرودگاه شلوغ اغلب به معنی آن اســت که شما به زودی عازم جایی خواهید شد و در واقعیت تغییراتی انجام خواهید داد، و این معمولا نشانه‌ی آن اســت که چیز تازه‌ای شروع خواهد شد. این خواب مي‌تواند به تمایلات شما برای آزاد بودن مربوط باشد.

   

  ۶. تعبیر خواب فرودگاه خالی

  فرودگاه خالی یعنی اهداف و نقشه‌های شما به تاخیر خواهد افتاد چه برای مدتی کوتاه یا مدتی طولانی. همچنین مي‌تواند به معنی آن باشد که به تغییر نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌هایتان نیاز دارید چون نمي‌توانید آن‌ها را با موفقیت عملی سازید.

   

  ۷. خواب فرود آمدن در فرودگاه

  این خواب معنی بدی دارد، و به احساس مداوم تنهایی مربوط مي‌شود، حتی به رغم اینکه دور و برتان پر از آدم اســت. اما مي‌تواند به طرح‌ها یا ایده‌های فعلی شما که قرار اســت به زودی تمام شوند نیز مربوط باشد. شاید یک مخاطره، رابطه، یا حرفه به پایان خود مي‌رسد.

   

  ۸.خواب نشستن در فرودگاه

  قرار اســت در زندگی‌تان اتفاق بزرگی رخ بدهد، تغییراتی را تجربه خواهید کرد. این به اشتیاق شما برای ماجراجویی مربوط مي‌شود.

   

  ۹. خواب عازم شدن از فرودگاه

  این مي‌تواند نشانگر اختیارات و انتخاب‌هایی باشد که پیش روی خود دارید، و همه‌ی مسیرهایی که مي‌توانید در زندگی‌تان بپیمایید.

   

  ۱۰.خواب از دست دادن پرواز

  این خواب یعنی کارهای زیادی دارید و نمي‌توانید به مهلت تعیین شده برای همه‌ی آن‌ها برسید، یا اینکه مسئولیتی را در زندگی‌تان نادیده گرفته‌اید.

   

  ۱۱. خواب زن مهماندار دیدن

  اگر چنین خوابی دیدید، معمولا به معنی آن اســت که در اثنای کار و تعهداتی که در زندگی دارید به اســتراحت نیاز دارید.در خواب، مي‌توانید تمام انواع احساسات را تجربه کنید، در این صورت، ممکن اســت به لحاظ عاطفی احساس آشفتگی کنید، به خصوص وقتی خواب تصادم هواپیما مي‌بینید.

   

  همچنین ممکن اســت ترس از دست دادن پرواز ، نرسیدن به فرودگاه و … را داشته باشید. البته، این به معنی آن نیست که هميشه چنین احساساتی خواهید داشت. بلکه مي‌تواند برعکس این نیز باشد. مثلا، اگر پرواز راحتی را در خواب تجربه کرده باشید، نگرش خوشبینانه‌ای به زندگی دارید و از حمایت دوستان‌تان برخوردار خواهید بود.

   

  نکته‌ی مثبت در مورد این خواب‌ها آن اســت که نشانگر بلند پروازی‌ها و انتظارات زیادی هستند در حالتی که قرار باشد چیز جدیدی را شروع کنید، چه پروژه‌ای جدید باشد، موقعیت، ایده، یا برنامه‌ای جدید. بعضی از معبران معتقدند که شما در زندگی از تمام این چیزهای جدید و تازه بهره‌مند خواهید شد.

   

  جنبه‌ی منفی خواب‌های مربوط به فرودگاه این اســت که مي‌توانند نشان دهنده‌ی ناتوانی شما در آماده شدن برای موقعیت‌های جدید باشند. این مي‌تواند به ذهنیت ساده لوحانه‌ی شما درباره‌ی زندگی مربوط باشد.

   

   

  تعبیر خواب انفجار هواپیما،تعبیر خواب هلیکوپتر،تعبير خواب فرودگاه،تعبیر خواب مهاجرت به کشوری دیگر،تعبیر خواب جنگ

   

   

 • مطالب پربازدید