پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • تعبیر خواب
 • دنیای خودرو
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیر خواب موش | فضله موش | دیدن موش در خواب

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب موش | فضله موش | دیدن موش در خواب

  تعبیر خواب موش | فضله موش | دیدن موش در خواب

  اگر موش در خواب دیدید  مطمئنا برایتان ناراحت کننده بوده و باید بدانید کــه تعابیر بسیار مختلفی دارد کــه در ادامه مي توانید بخوانید . ببینیم کــه معبران مختلف درباره خواب موش چه مي گویند؟

  تعبیر خواب موش | فضله موش | دیدن موش در خواب

  کارل گوستاو یونگ مي‌گوید:

  دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهميتی و نبود خشم اســت. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه مي‌کنید کــه مناسب نیست. خواب ممکن اســت به شما بگوید کــه شما زمان زیادی را صرف مي‌کنید کــه رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این اســت کــه موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک اســت.

   

  شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهميت اجازه مي‌دهید کــه روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن اســت جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد

   

  دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این اســت کــه به مسائل کوچک اجازه نمي‌دهید کــه شما را آزار دهد. شما به ترس هاتان اجازه نمي‌دهید کــه به چیزی کــه مي‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این اســت کــه موش مرده بیانگر این اســت کــه چیزی هست کــه شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید

   

  خواب دیدن اینکــه شما یا کسی، یک موش را مي‌خورد بیانگر این اســت کــه چیزی وجود دارد کــه مدام سر وجدان شما غر مي‌زند (وجدان شما را مي‌آزارد). شما نیاز دارید کــه این بار را از روی سینه تان بردارید.

   

  خواب دیدن اینکــه موش تعقیب مي‌شود بیانگر این اســت کــه شما روی پای خود نمي‌ایستید. شما به دیگران اجازه مي‌دهید کــه به هرکجا مي‌خواهند هلتان دهند.

   

  بیشتر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی کــه نمي‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن اســت. مطیعی تهرانی درباره دیدن موش در خواب مي‌گوید:

   

  اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا مي‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها درخانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماســت کــه نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود مي رانید و دور مي‌کنید.

   

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده اســت:

  موش در خواب نمایانگر این اســت کــه چیزهای تهدید آميزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکــه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمي، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را مي‌جود و مي‌فرساید حتی مي‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

   

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن موش جنگ زن باشد

  دیدن موش دزد اســت کــه از خانه او دزدی کرده

   

  آنلی بیتون مي‌گوید:

  دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان اســت. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

  اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار مي‌کنند، نشانه آن اســت کــه تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.

  اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن اســت کــه دشمنانی پنهانی دارد کــه به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن اســت کــه در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

  جابر مغربی مي‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان مي‌باشد.

  تعبیرگری مي‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی اســت کــه به ظاهر باحجاب مي‌باشد ولی در باطن فاسق اســت.

  تعبیر خواب موش | فضله موش | دیدن موش در خواب

  تعبیر خواب تله موش

  گوستاو یونگ مي‌گوید:

  دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این اســت کــه نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی کــه زیادی مي‌خواهند بهتان کمک کنند هميشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این اســت کــه تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت اســت. شما نیاز دارید کــه به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید.

   

  خواب دیدن اینکــه تله موش کار ميگذارید بیانگر این اســت کــه مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود

  خواب دیدن اینکــه با تله موش، موش مي‌گیرید بیانگر این اســت کــه از شما سو اســتفاده مي‌شود.
  مطالب مرتبط: تعبیر خواب گربه و دیدن آن در خانه چیست؟

   

  تعبیر خواب سوراخ موش و گرفتن آن

  مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده مي‌شود کــه مي دانید چه کسی برده ولی نمي‌توانید ثابت کنید کــه او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن اســت.

  لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

  جابر مغربی مي‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این اســت کــه با زنی فاسق ازدواج مي‌کنی.

  یونگ مي‌گوید: دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان اســت کــه مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکــه مي‌دانید کــه خوب نیست کــه ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه مي‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج مي‌شود.

   

  تعبیر خواب موش درون رختخواب

  جابر مغربی مي‌گوید:

  اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این اســت کــه با زنی قصد فساد خواهی کرد.
  اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده اســت بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود مي‌آید و زن تو به فساد راضی مي‌شود.

   

  تعبیر خواب کشتن موش

  یونگ: خواب دیدن اینکــه یک موش را مي‌کشید یا به دام مي‌اندازید بیانگر این اســت کــه دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی مي‌سازند (از کاه کوه مي‌سازند)

  اچ ميلر: كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى اســت.

  آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان اســت.

   

  بهترین تعبیری کــه مي توانیم برای خواب موش به شما بگوییم:

  منوچهر مطیعی تهرانی مي‌گوید: همان طور کــه قبلا نیز نوشتم، موش دزد اســت و یک دزد خانگی اســت و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا مي کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

   

  اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده مي شود کــه مي دانید چه کسی برده ولی نمي توانید ثابت کنید کــه او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن اســت. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماســت کــه نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود مي رانید و دور مي کنید.

   

   

  تعبیر خواب فضله موش،تعبیر خواب فضله موش ابن سیرین،موش در خانه نشانه چیست،تعبير خواب خرگوش،تعبیر خواب مار،دیدن موش تعبیر خواب

   

   

 • مطالب پربازدید