پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • تعبیر خواب
 • دنیای خودرو
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

  تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

  تقریبا همه ما تا بـــه حال دست کم یک بار در طول عمرمان خواب دیده ایم کــــه یکی از دندان هایمان افتاده ، و باور هم داریم کــــه این خواب حتما تعبیر خیلی خیلی مهمي دارد. باید بـــه شما بگوییم کــــه درست اســـت ، این خواب تعبیر مهمي دارد و در ادامه بـــه شما خواهیم گفت. مردم معمولا بر این باور هستند کــــه تعبیر خواب افتادن دندان و کلا دیدن دندان در خواب بسیار منفی اســـت. اما هميشه اینگونه نیست. دیدن دندان در خواب مي تواند بسته بـــه عوامل متعدد تعبیری مثبت یا منفی داشته باشد. بـــه یاد داشتن شرایطی کــــه دندان را در خواب دیده اید و همچنین بـــه یاد داشتن تمام جزئیات خوابی کــــه دیده اید در تعبیر آن بسیار موثر اســـت.

   

  به گزارش نیک شو، آیا خواب دیده اید کــــه دندان تان افتاده و جایش خالی اســـت یا در خواب دندان خود را در حال خراب شدن و ریختن دیده اید؟ آیا تاکنون دندان شکسته، دندان خراب یا دندان سالم را در خواب خود دیده اید؟ در این مقاله ما بـــه تفسیر و تعبیر این قبیل خواب ها مي پردازیم.

  تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

  تعبیر خواب افتادن دندان

   

  ۱. اگر در خواب ببینید کــــه دندانتان مي افتد

  این خواب رایج ترین خواب دندان اســـت. این باور وجود دارد کــــه اگر در خواب دندان خود را در حال افتادن ببینید، این خواب نشانه ای منفی اســـت.اما خوشبختانه، مي توانیم بـــه شما بگوییم کــــه این خواب ها مي توانند تعابیری مثبت و منفی داشته باشند. در بیشتر موارد، دیدن افتادن دندان در خواب نشان دهنده تغییراتی اســـت کــــه در زندگی خواب بیننده رخ مي دهد و نشان دهنده ترس های او اســـت. فروید معتقد اســـت کــــه این خواب ها مي توانند مفهومي جنسی هم داشته باشند و نمادی از احساسات و اميال جنسی سرکوب شده ما هستند.

   

  تغییرات

  یکی از متداول ترین تعبیر خواب افتادن دندان مي تواند تغییراتی باشد کــــه در زندگی شما در حال رخ دادن اســـت. اگر یک دوره گذار در زندگی شما وجود دارد، احتمالا در خواب مي بینید کــــه یک یا چند دندان شما در حال فرو ریختن اســـت. همچنین، اگر در مورد چیزی در زندگی نگران، مضطرب یا آشفته باشید، احتمال دیدن چنین خوابی افزایش مي یابد.تحقیقات نشان داده اند زنان یائسه و کودکانی کــــه در آستانه بلوغ قرار دارند اغلب افتادن دندان را در خواب مي بینند.

   

  ناامنی

  اگر شما در زندگی خود آشفته و پریشان خاطر هستید و در رابطه با خود یا زندگی تان احساس ناامنی و آشفتگی مي کنید، احتمالا در خواب مي بینید کــــه دندان تان مي افتد. همچنین شاید نگران تصویر ذهنی دیگران از خودتان هستید زیرا برای شما بسیار مهم اســـت کــــه دیگران در مورد شما چه فکری مي کنند. ثابت شده اســـت کــــه دیدن افتادن دندان در خواب نشان دهنده اضطراب و نگرانی شما در مورد ظاهر فیزیکی خودتان اســـت. نظر دیگران در مورد شما برایتان بسیار اهميت دارد. اگر احساس کنید کــــه فردی رفتار ناخوشایندی با شما داشته اســـت، احتمال دیدن افتادن دندان در خواب برای شما افزایش مي یابد و این یکی دیگر از موارد تعبیر خواب افتادن دندان اســـت.

   

  از دست دادن کسی یا چیزی

  یکی دیگر از متداولترین تعبیر خواب افتادن دندان این اســـت کــــه اخیرا فرد یا چیز گران بـــهایی را در زندگی از دست داده اید، و احتمالا در خواب مي بینید کــــه دندان تان مي افتد. بعلاوه اگر شما از پیر شدن مي ترسید، پس بدون شک چنین خوابی مي بینید. شاید شما نگران از دست دادن توان جنسی و جذابیت های خودتان هستید. برخی از زنان در دوران یائسگی خود اغلب بـــه همين دلیل خواب افتادن دندان هایشان را مي بینند.

   

  خجالتی و کمرو هستید

  ترس شما از قرار گرفتن در برابر دیگران یا خجالتی بودن شما نیز دلیل دیگری برای این اســـت کــــه در خواب شاهد افتادن دندان تان هستید. اگر در موقعیتی خاص بـــه شکل فردی احمق جلوه کرده باشید، بـــه احتمال بسیار زیاد در خواب مي بینید کــــه دندان هایتان در حال افتادن اســـت. در واقع تعبیر خواب افتادن دندان این اســـت کــــه شما در مورد مساله ای شدیدا نگران و مضطرب هستید.

   

  پشیمانی

  پشیمانی نیز یکی دیگر از شایع ترین موارد تعبیر خواب افتادن دندان اســـت. اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید و اگر بـــه دلیل انجام آن کار احساس گناه یا پشیمانی مي کنید، احتمالا در خواب شاهد افتادن دندان هایتان خواهید بود. این خواب مي تواند بـــه این معنا باشد کــــه شما با کسی کــــه دوستش دارید درگیر شده اید و چیزی گفته اید کــــه اکنون از گفتن آن پشیمان هستید.

   

  نداشتن اعتماد بـــه نفس

  اگر در زندگی خود اعتماد بـــه نفس کافی نداشته باشید، احتمالا در خواب دندان های خود را در حال ریختن مي بینید. اگر ابراز کردن خودتان برایتان کار بسیار سختی باشد و اگر در موقعیتی خاص احساس حقارت را تجربـــه کرده باشید، بدون شک در خواب مي بینید کــــه دندان هایتان مي ریزد. این خواب در واقع هشداری برای شما اســـت تا بـــه خودتان بیشتر باور داشته باشید و عقاید و نظرات خود را بدون ترس ابراز کنید.

  تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

  رژیم غذایی نامناسب

  یک باور دیگر وجود دارد کــــه خواب افتادن دندان را با رژیم غذایی نامناسب در ارتباط مي داند. طبق این باور، دیدن چنین خوابی نشان دهنده تغذیه بسیار بد و نامناسب شما اســـت. شما غذای کافی و سالم مصرف نمي کنید و بـــه همين دلیل رژیم غذایی نامناسبی دارید.همانطور کــــه دیدید، دلایل بسیار زیادی برای دیدن افتادن دندان در خواب وجود دارد. نگرانی های شما در مورد وضعیت ظاهری، پیر شدن یا خجالت زده شدن در برابر دیگران موجب مي شود کــــه چنین خوابی ببینید. همچنین این خواب ها انعکاسی از اضطراب و ترس های شما هستند.

   

  بعلاوه اگر در خواب دندان های خود را در حال افتادن دیدید، باید از خودتان بپرسید کــــه آیا در حال پشت سر گذاشتن تغییراتی در زندگی خود هستید یا ترس از پیر شدن دارید؟ شاید در حال عبور از مرحله بلوغ یا یائسگی هستید و بـــه این ترتیب دیدن چنین خوابی کاملا طبیعی اســـت. اگر احساس مي کنید دیگران با شما بـــه خوبی رفتار نمي کنند، احتمالا در خواب مي بینید کــــه دندان های تان در حال ریختن اســـت. همچنین، همانطور کــــه گفته شد، از دست دادن کسی یا چیزی ارزشمند و گران بـــها در زندگی مي تواند دلیلی برای دیدن اینگونه خواب ها باشد.

   

  ۲. تعبیر خواب نداشتن دندان

  خواب گم کردن یا نداشتن دندان خوابی بسیار شایع اســـت و تعابیری شبیه بـــه خواب افتادن دندان دارد. اگر در خواب دندان خود را از دست دادید و اگر تلاش مي کنید تا آن را پیدا کنید، این خواب تعبیری منفی دارد.تعبیر خواب گم شدن یا از دست دادن دندان این اســـت کــــه شما فرد یا چیزی را از دست داده اید کــــه بسیار بـــه او علاقمند بوده اید. بـــه همين دلیل هم بسیار اندوهگین هستید و یکی از مراحل سخت زندگی خود را پشت سر مي گذارید.

   

  ۳. تعبیر خواب دندان شکسته

  در بیشتر موارد، دیدن دندان شکسته در خواب تعابیری منفی دارد. این خواب ها نمادی از چیزی هستند کــــه بـــه زندگی واقعی شما آسیب مي زند یا چیزی کــــه باید توجه بیشتری بـــه آن داشته باشید. با این وجود، لازم اســـت کــــه بیشتر جزئیاتی را کــــه در این خواب دیده اید بـــه یاد داشته باشید. در ادامه بـــه بررسی بیشتر تعبیر و مفهوم این خواب ها مي پردازیم. همچنین دلایل احتمالی دیدن این خواب را با هم بررسی مي کنیم.

   

  احساس گناه و نگرانی ها

  اگر در خواب دیدید کــــه دندان تان مي شکند، این خواب نشان دهنده نگرانی های شما در مورد وضعیت سلامتی یا ظاهر جسمانی تان اســـت. همچنین این خواب مي تواند نشان دهنده احساس گناه شما در مورد یکی از وعده هایی باشد کــــه بـــه آن عمل نکرده اید.

   

  از دست دادن کسی یا چیزی

  دیدن دندان شکسته در خواب نشان دهنده درد ناشی از از دست دادن کسی یا چیزی عزیز و ارزشمند در زندگی واقعی اســـت. همچنین، مي تواند نشان دهنده این باشد کــــه تغییرات بسیار زیادی در این برهه زمانی در زندگی شما رخ مي دهد. شاید شغل یا شریک عاطفی خود را عوض کرده اید یا شاید تغییر دیگری را در زندگی واقعی تان تجربـــه مي کنید کــــه با دردی عاطفی همراه اســـت.

   

  ۴. تعبیر خواب دندان خراب

  دیدن دندان خراب در خواب هم بسیار رایج اســـت. این خواب ها معمولا نماد عدم قدرت در خواب بیننده اســـت اما مي تواند دربردارنده تعابیر و معانی دیگری نیز باشد. در ادامه تعابیر و تفاسیر بیشتری از چنین خواب هایی را مي بینیم.

   

  نتایج توافقات شما

  اگر در خواب دندان یا دندان های خود را خراب دیدید، تعبیر آن اســـت کــــه در آینده مجبور بـــه تصميم گیری سختی خواهید بود. در واقع شما مجبور بـــه توافق یا مصالحه ای خواهید شد کــــه برای شما بسیار سخت خواهد بود. شما تصميم مي گیرید کــــه با کسی در رابطه باقی بمانید کــــه این رابطه دیگر شما را راضی نمي کند یا شاید در شغلی بمانید کــــه نیازهای شما را برآورده نمي سازد. شما اگرچه این کارها را انجام مي دهید اما از انجام آن ها راضی نخواهید بود. ممکن اســـت نااميد و عصبی شوید و احساس کنید کــــه در حال از دست دادن زمان خود هستید. انتخاب های غلط نیز برای شما چالش هایی را با دیگران و چالش هایی را درون خودتان با خودتان بـــه وجود مي آورد.

   

  از دست دادن قدرت

  اگر در خواب دندان تان را خراب دیدید، مي تواند تعبیر آن باشد کــــه شما احساس مي کنید قدرت خود را در بیداری و زندگی واقعی از دست مي دهید. شما احساس مي کنید گویی قادر بـــه کنترل موقعیت هایی خاص در زندگی نیستید و این موقعیت ها از کنترل شما خارج مي شوند. احتمالا موقعیت بسیار سختی را در زندگی پیش روی خواهید داشت و نمي دانید برای تغییر این وضعیت چه کاری انجام دهید.

   

  بعلاوه، دیدن دندان خراب در خواب مي تواند نشان دهنده ترس شما از پیر شدن باشد. شما از پیری جسمانی و از دست دادن زیبایی های خود مي ترسید و کاملا احساس ناتوانی را تجربـــه مي کنید.همانطور کــــه مي بینید، دیدن دندان خراب در خواب مي تواند تعبیرهای گوناگونی بـــه همراه داشته باشد. این خواب تمامي عواقب یکی از تصميم های آینده تان را بـــه شما یادآوری مي کند. بـــه همين دلیل، بـــهترین راه حل این اســـت کــــه در آینده قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنید. همچنین، دیدن دندان خراب در خواب مي تواند بـــه این معنا باشد کــــه چیزهای مشخصی در زندگی شما در حال شکستن و از هم پاشیدن اســـت. این خواب حاکی از این اســـت کــــه همه چیز در زندگی تان در حال تغییر اســـت و شما قادر بـــه کنترل این تغییرات نیستید.

   

  ۵. تعبیر خواب دندان مصنوعی

  دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان دهنده این اســـت کــــه کسی بـــه شما دروغ مي گوید و شما باید احتیاط کنید. شاید دوستان دروغین بسیار زیادی دارید کــــه در هر لحظه بـــه شما خیانت مي کنند. سعی کنید بـــه کسی اعتماد نکنید زیرا ممکن اســـت نااميد و دلسرد شوید.همچنین دیدن دندان مصنوعی در خواب مي تواند بـــه دروغ های شما در موقعیتی خاص اشاره کند. اگر کسی را فریب داده اید یا اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید، آن را بـــه یاد بیاورید. شاید عهد و پیمان تان با کسی را شکسته اید یا شاید رازی را بازگو کرده اید. همه این موقعیت ها در عالم بیداری مي تواند منجر بـــه دیدن دندانی مصنوعی در خواب شود.

   

  ۶. تعبیر خواب دندان سالم

  دیدن دندان هایی سالم و سفید در خواب معمولا برای خواب بیننده بسیار خوشایند و دلپذیر اســـت. این خواب ها تعابیری مثبت دارند. بنابراین، اگر دندان هایی سالم در خواب دیدید، راحت باشید. این خواب نشان دهنده اعتماد بـــه نفس و موفقیت های شما اســـت. شاید در روزهای گذشته موفقیت های بسیار زیادی داشته اید و اکنون بـــه خودتان افتخار مي کنید.

  تعبیر خواب افتادن دندان ،دندان نیش و آسیاب و پوسیده

  ۷. تعبیر خواب کشیدن دندان

  دیدن کشیدن دندان در خواب هم بسیار رایج اســـت و مي تواند معانی متفاوتی بـــه همراه داشته باشد. اگر در خواب دیدید کــــه دندان هایتان را مي کشید، تعبیر آن بـــه عوامل بسیار زیادی وابسته اســـت. باید بـــه یاد بیاورید کــــه آیا کشیدن دندان در خواب بـــه راحتی انجام شده اســـت یا بـــه سختی. اگر در خواب دیدید کــــه دندان شما بـــه سختی در حال کشیده شدن اســـت و با درد و ناراحتی بسیار زیادی همراه اســـت، مي تواند بـــه این معنا باشد کــــه شما مجبور هستید کاری را انجام دهید کــــه چندان آسان نیست. شما دوره زمانی سخت و طاقت فرسایی را پیش روی خودتان دارید و مجبور هستید با موقعیت های دشواری روبرو شوید.

   

  اما اگر در خواب دیدید کــــه دندان تان بـــه راحتی و بدون زحمت کشیده مي شود، نشان دهنده آن اســـت کــــه شما نیز بـــه راحتی بـــه اهداف خود دست خواهید یافت. در اینصورت نیاز نیست سخت کار کنید تا بـــه آنچه مي خواهید برسید.

   

  ۸. تعبیر خواب دندان پوسیده

  گفته مي شود دیدن دندان پوسیده در خواب تعبیری بسیار ناخوشایند دارد. این خواب نشان دهنده آن اســـت کــــه بـــه زودی وضعیت ناخوشایندی در زندگی واقعی شما رخ مي دهد. اگر چنین خوابی دیدید، حتما بـــه یاد بیاورید کــــه در این خواب تنها بودید یا چه کسانی همراهتان بودند و در مدت خواب چه احساسی داشتید. همچنین باید بـــه این موضوع خوب فکر کنید کــــه چه چیزی در زندگی واقعی شما خوب پیش نمي رود و شما را نگران مي کند. آیا این موضوع شما را بـــه دردسر خواهد انداخت و موقعیت سختی را برایتان رقم خواهد زد؟ آیا مشکلات و نگرانی هایی دارید کــــه در تمام لحظات شما را آزار مي دهند؟ اگر چنین اســـت، بـــه این معنا اســـت کــــه خواب شما تنها بازتابی از آنچیزی اســـت کــــه در زندگی واقعی تان رخ مي دهد و شما آن را تجربـــه مي کنید.

   

  در این مقاله برخی از شایع ترین نمونه های خواب دندان را با هم خواندیم. همچنین شما دیدید کــــه تعبیر خواب دندان با توجه بـــه وضعیت دندانی کــــه در خواب مي بینید ( افتادن دندان، دندان شکسته، دندان مصنوعی، دندان خراب، کشیدن دندان و غیره) متفاوت خواهد بود. شما ممکن اســـت هر یک از این حالت ها را در خواب ببینید و هر کدام از آن ها تعبیری جداگانه خواهد داشت. همانطور کــــه دیدید، دیدن دندان در خواب در بیشتر موارد تعبیر مثبتی ندارد و بـــهتر اســـت هرگز چنین خوابی نبینید.

   

  ۹. سایر تعبیرهای دیدن دندان در خواب

  دیدن دندان در خواب در فرهنگ های متفاوت تعابیری گوناگون دارد. در ادامه رایج ترین تعبیرهای خواب دندان در نقاط مختلف دنیا را با هم مي خوانیم. در این مقاله بـــه ذکر برخی از این تعابیر بسنده کرده ایم اما باید بدانید کــــه تعبیرهای متفاوت دیگری در سایر قسمت های دنیا برای اینگونه خواب ها وجود دارد.

   

  دروغ 

  طبق یک باور چینی، اگر شما بـــه کسی دروغی بگویید در خواب مي بینید کــــه یکی از دندان های خود را از دست داده اید. همچنین، دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه ای از دروغ گویی شما یا فردی اســـت کــــه بـــه شما دروغ مي گوید.

   

  پول

  در برخی از فرهنگ ها از دست دادن و جای خالی دندان در خواب نشان دهنده این اســـت کــــه بـــه زودی پولی را از دست مي دهید. از طرف دیگر، برخی دیگر از فرهنگ ها از دست دادن دندان در خواب را تعبیری از پیدا کردن پول در آینده ای نزدیک مي دانند و معتقد هستند کــــه در نتیجه این خواب وضعیت مالی شما بـــهتر خواهد شد.

   

  بیماری

  تعبیر بسیار معروف دیگری برای خواب دندان وجود دارد کــــه بر اساس آن مردم بسیاری از فرهنگ ها بر این باور هستند کــــه خواب دندان نشان دهنده یک بیماری جدی برای شما اســـت و این بیماری شما یا یکی از عزیزان تان را تهدید مي کند. پس اگر خواب دندان دیدید، بـــهتر اســـت هر چه زودتر بـــه پزشک مراجعه کنید.

   

  نتیجه کلی

  اميدواریم با خواندن این مقاله مطالب زیادی در رابطه با تعبیر خواب دندان یاد گرفته باشید. در اینجا دیدید کــــه دیدن دندان در خواب مي تواند تعبیرهای مثبت و منفی زیادی داشته باشد کــــه در بیشتر موارد نیز این تعبیرها مثبت نخواهد بود. البته، در نظر گرفتن تمامي جزئیات خواب دندان بسیار مهم اســـت چون بـــه شما کمک مي کند تا آنچه در خواب دیده اید را بـــه درستی تعبیر کنید. دیدن افتادن دندان در خواب شایع ترین خواب دندان اســـت اما دیدن دندان خراب، دندان شکسته، دندان مصنوعی و دندان هایی سالم و زیبا در خواب نیز بعید و غیرممکن نیست کــــه شما در اینجا با تعابیر هر یک از آن ها آشنا شدید.

   

  اميدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید و اميدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود. ممکن اســـت پیش از این با دیدن خواب دندان وحشت کرده یا ترسیده باشید اما اکنون مي دانید کــــه هميشه جای نگرانی وجود ندارد. دیدن دندان در خواب در بیشتر موارد بازتابی از جریانات زندگی واقعی شما اســـت. اکنون اطمينان داریم کــــه درک بـــهتری از خواب دندان بـــه دست آورده اید و دفعه بعد کــــه چنین خوابی دیدید تعبیر بـــهتری از آن خواهید داشت.

   

  تعبیر خواب افتادن دندان نیش،تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب،تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام،تعبیر خواب افتادن دندان از حضرت یوسف،تعبیر خواب دندان لق،تعبیر خواب دندان درآوردن،تعبیر خواب دندان پوسیده،تعبیر خواب خرد شدن دندان

   

   

 • مطالب پربازدید