پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • تعبیر خواب
 • دنیای خودرو
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  مجموعه : سلامت پوست و مو

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید 

  هرچنــد از این موضوع متنفرید، امـا پس از 25 ســالگی پوســت شمـا شروع بــه نشان دادن اولین علائم پــیری مـی کنــد. بــا اینکه از این واقعیت نمـی توانــید فرار کنــید، امـا بــا تغییر سبک زنــدگی و مراقبت از پوســت مـی توانــید زمـان را بــه عقب برگردانــید. در این مطلب چنــد ترفنــد ضد پــیری آمـاده شـده که کمک مـی کنــد پوســت شمـا رونــد پــیری را کنــدتر طی کنــد.

   

  تحرک داشته بــاشید

  یکی از مهمترین دلایل پــیر شـدن پوســت از بــین رفتن کشســانــی آن بــه دلیل ضعیف شـدن کلاژن ســازی اســت. بــه همـین دلیل بــه ورزش نــیـاز دارید. وقتی ورزش مـی کنــید گردش خون شمـا افزایش یـافته و این امر منجر بــه افزایش پروتئین ســازی از جمله کلاژن خواهد شـد و در نتیجه بــاعث مـی شـود پوســت جوان بمـانــد.

   

  خواب کافی داشته بــاشید

  وقتی بــه انــدازه کافی نخوابــید، بدن شمـا شروع بــه آزاد کردن هورمون اســترس بــه نــام کورتیزول مـی کنــد که آسیب زیـادی بــه پوســت مـی زنــد و بــاعث پف کردن چشم هـا و چروک روی پوســت مـی شـود. بنــابراین، اطمـینــان حاصل کنــید که در طی شبــانــه روز حداقل 8 ســاعت مـی خوابــید.

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  قطع مصرف قنــد

  شاید این حقیقت را نــدانــید که بدن شمـا کربوهیدرات هـا را پس از تجزیه بــه شکل قنــد درمـی آورد که بــاعث افزایش سطح انسولین مـی شـود و بــاعث بروز التهـاب شـده و آنزیم هـایی تولید مـی شـود که سبب از بــین بردن کلاژن شـده و بــاعث پــیری پوســت مـی شـود.

   

  محافظت در برابر نور خورشید

  آفتاب نــیز مـی توانــد بــاعث پــیری پوســت شـود. اشعه هـای فرابنفش مـی توانــد آنتی اکسیدان هـای طبــیعی پوســت را نــابود کرده و بــه ژنتیک پوســت نــیز آسیب برســانــد که منجر بــه از بــین رفتن خاصیت کشســانــی پوســت مـی شـود.بــه همـین دلیل اســتفاده از کرم هـای ضد آفتاب امری ضروری اســت.

   

  عادت مراقبت از پوســت تنظیم کنــید

  تنظیم یک عادت مراقبت و رسیدگی بــه پوســت پس از 25 ســالی بسیـار مهم اســت. توصیه مـی شـود در این عادت مراقبت از پوســت دســت هـا و پوســت گردن را فراموش نکنــید.

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  نوشیدن آب بر سلامتی تاثیری شگرف دارد

   

  نوشیدن آب فراوان

  بدن انســان از 60 درصد آب تشکیل شـده اســت؛ امـا امورات روزمره این منبع ارزشمنــد را خالی مـی کنــد، در نتیجه نــیـاز بــه پر کردن آن وجود دارد. نوشیدن دســت کم 8 لیوان آب در روز مسئله ای اســت که مورد توصیه بسیـاری از پزشکان قرار گرفته اســت.وجود آب کافی در بدن انــدامهـای داخلی را مرطوب نگاه داشته و عملکرد آنــهـا را در شرایط خوب حفظ مـی کنــد. علاوه بر این آب مـی توانــد بــه کارکرد راحت سیســتم هـاضمه کمک کنــد و نــاهنجاریهـای شکمـی را متوقف کنــد. همچنــین نوشیدن آب کافی در داشتن ظاهر انعطاف پذیر، شفاف و مرطوب پوســت موثر اســت.

   

  اســترس زنــدگی خود را کاهش دهید

  هر فرد در زنــدگی خود دچار اســترس مـی شـود، امـا بــاید یـاد گرفت که این اســترس را چگونــه مدیریت کرد، این مدیریت بــه معنــای یـافتن راهی برای بــهتر زنــدگی کردن خواهد بود.تحقیقات نشان مـی دهد که اســترس ذهنــی فرآینــد پــیری را سرعت مـی بخشـد. وقتی که در زنــدگی خود تنش یـا اســترس دارید، بــه تبع تعادل طبــیعی بدن را از دســت خواهید داد که این امر بــه نوبــه خود موجب آسیب بــه ترشح هورمونــهـای بدن، ترمـیم سلولی و تولید کلاژن مـی شـود.در چنــین مواقعی مـی توانــید توجه خود را بــه کارهـای دیگری چون ورزش کردن معطوف کنــید تا مـیزان اســترس شمـا کاهش یـابد. انجام یوگا، تنفس عمـیق و تمرکز ذهنــی مـی توانــد اســترس را کاســته، اکسیژن و جریـان خود را افزایش داده و سطح انرژی بدن را ارتقاء دهد.

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  ماسک های میوه ایی تاثیرات متفاوتی دارند

   

  مـاسک مـیوه ای روی صورتتان بگذارید

  مـاسک صورتتان را از مـیوه هـایی که دوســت دارید تأمـین کنــید؛ چرا که هر کدام از آنــهـا تأثیر متفاوتی روی سلولهـای پوســت دارنــد.برای مثال مـاسک صورت توت فرنگی که دارای بتا کاروتن فراوان و ویتامـین A اســت مـی توانــد بــه بــازســازی کلاژن کمک کنــد. آلوئه ورا طبــیعی یکی دیگر از بــهترین راه حل هـای خانگی برای ضد پــیری اســت که موجب مـی شـود از شر خطوط چهره و چروکهـا رهـا شـده و رونــد پــیری را بــه طور طبــیعی درمـان کنــید. این محصول مراقبت از پوســت کاملا طبــیعی، نرم و درمـان کننــده اســت که مـی توان آن را بــا ســایر درمـانــهـا نــیز ترکیب کرد.

   

  مرتب ورزش کنــید

  ورزش یک گام جدایی نــاپذیر در تمـام رژیمهـای مراقبت از پوســت اســت. همزمـان بــا افزایش سن، بــهبود سلامت جسمـانــی بــه حفظ انســان در مقابل مشکلات قلبــی کمک کرده و موجب مـی شـود که جوان تر بمـانــید و احســاس جوانــی کنــید، در این راســتا ورزش جسمـانــی بــه حفظ نــیروی عضلانــی و انعطاف پذیری آن کمک مـی کنــد.ورزش جریـان خون را در تمـام بدن ارتقا مـی دهد که این امر بــه سلامت مغز کمک مـی کنــد. یک راه متعارف برای انجام ورزش مورد نــیـاز پــیـاده روی اســت. پــیـاده روی یک فعالیت عالی قلبــی عروقی اســت که در طولانــی شـدن عمر نــیز موثر اســت.

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  از یک رژیم غذایی متعادل پیروی کنید

   

  دنبــال کردن یک رژیم ســالم

  برای کنــد کردن رونــد پــیری بــاید یک رژیم غذایی متعادل داشته بــاشید که اکثر آن را مـیوه هـا و سبزیهـا تشکیل دهنــد. از گوشت بــه ترتیب قرمز تا سفید دور بمـانــید. بــه این معنــا که پرهیز از گوشت قرمز نسبت بــه غذاهـای دریـایی دارای اولویت اســت. بــا نــان سفید خداحافظی کنــید و بــه محصولاتی روی آورید که از غلات کامل تهیه شـده انــد.مـیوه هـا و سبزیهـا آنتی اکسیدانــهـای حیـاتی برای بدن فراهم مـی کنــد که مـی توانــد بــا رادیکالهـای آزاد که خود عامل بــیمـاریهـای مرتبط بــا سن اســت مبــارزه کنــد.

   

  از اضافه شـدن وزن جلوگیری کنــید

  اجازه نــدهید اضافه وزن چنــد گرمـی‌تان بــه چنــدین کیلو تبدیل شـود، اگر بــه اضافه وزن زیـاد دچار شـوید شاهد پــیرتر دیده شـدن خودتان خواهید بود.

  با انجام دادن این کارها همیشه جوان بمانید

  شب بیداری دشمن درجه یک سلامتی

   

  از شب بــیداری اجتنــاب کنــید

  شب بــیداری‌هـایی که در دوران تحصیل‌تان تجربــه کردید هیچ کمکی بــه پوســت‌تان نکرده‌انــد. در واقع، ممکن اســت پوســت‌تان بــه این خاطر زیـاد خوب نــیســت که این شب بــیداری‌هـا را گذرانــده‌اید. دکتر ســارا گینفیلد متخصص تغذیه مـی‌گوید: “خواب یکی از مهمترین فرآینــدهـای فیزیولوژیکی بدن اســت.زمـانــی‌که مـی‌خوابــیم، بدن‌مـان بــه بــازیـابــی، سم‌زدایی و ایجاد تعادل بــین هورمون‌هـا مـی‌پردازد. پوشش سیســتم گوارش تغییر مـی‌کنــد تا اطمـینــان حاصل کنــد بدن‌تان تمـام مواد مغذی را که دریـافت مـی‌کنــید جذب مـی‌کنــد تا پوســت‌تان را ســالم و شاداب نگه دارد. خواب کافی گردش خون در اطراف چشم را افزایش مـی‌دهد و پف و خشکی چشم را کاهش مـی‌دهد.”

   

  از اســتعمـال دخانــیـات اجتنــاب کنــید

  قطعا تعجبــی نــدارد که سیگار کشیدن برای سلامت‌تان خوب نــیســت، چرا که احتمـال ابتلا بــه بــه سرطان و دیگر مشکلات جدی سلامتی را افزایش مـی‌دهد، ولی همه این موضوع را درک نمـی‌کننــد که چه تأثیری بر ظاهرشان دارد. حتی اگر بعضی مواقع سیگار مـی‌کشید، بــا هر پُک که مـی‌زنــید خودتان را پــیرتر و بــیمـارتر مـی‌کنــید. دکتر شافر مـی‌گوید: “گزینــه‌هـایی مـاننــد سیگار کشیدن، تأثیر عمـیقی بر پوســت‌تان دارد چرا که سیگار و نــیکوتین موجب مـی‌شـود اکسیژن و مواد غذایی بــه سلول‌هـا نرسد”.

   

  هرگز برای شروع مراقبت‌هـای فردی دیر نــیســت

  فکر نکنــید برای از بــین بردن و اصلاح نشانــه‌هـای پــیری خیلی دیر شـده اســت، دیر اقدام کردن بــهتر از هرگز اقدام نکردن اســت.دکتر کولکر، جراح پلاســتیک، مـی‌گوید: “هرچنــد هرگز دیر نــیســت، ولی هرچه زودتر اقدام کنــید بــهتر اســت. اگر فرد، برای رفع مشکلات دیر اقدام کنــد، راه حل‌هـا اثربخشی کمتری خواهنــد داشت.”

   

   

 • مطالب پربازدید